Waw doet

As Huus van de Taol wil wij de Drentse taol een vaste stee in de samenleving geven.

Drentse taol

As Huus van de Taol vin wij dat de Drentse taol niet vort te denken is in de Drentse samenleving. Oeze streektaol is een weerdevol arfgoed en het praoten van het Drents is een vörm van riekdom. Dat vin wij en daor wark wij hard an: het stimuleren van het Drents deur een hieleboel activiteiten te organiseren. Oeze taol is mandielig bezit waor wij met mekaar zunig op weden moet.

 

Huus van de Taol

Het Huus van de Taol is op ien meert 2007 opricht. Op die dag weurden de statuten op het previnciehoes in Assen undertiekend. Véúr die daotum haj in Drenthe de oetgeverij Het Drentse Boek, de streektaolorganisatie Drentse Taol en Stichting Oeze Volk, die het tiedschrift met dizze naom oetgaf. Dizze drie organisaties bint opgaon in Stichting Huus van de Taol. De oetgeverij Het Drentse Boek is as stichting bestaon bleven en is een underdiel van het Huus van de Taol. Beide stichtingen vörmt een fiscale ienheid en hebt hetzölfde bestuur.

Beroepsmaotig hef het Huus van de Taol umdebij 4,7 fte’s. Wieder bint er umdebij 180 vrijwilligers actief veur het Huus van de Taol (docenten veur de cursussen, warkers veur bibliotheek en documentatiecentrum, depotholders, leden warkgroep Drentstaolige kerkdiensten, warkgroep manuscripten, streektaolambassadeurs en streektaolvrijwilligers, redacties tiedschriften enz.).
Veur een belangriek diel is het Huus van de Taol ofhankelijk van provinciaole subsidie. De inkomsten wordt anvuld deur middel van de verkoop van boeken, prejecten, verkoop kedogies e.d.

Het Huus van de Taol stiet bij de Belastingdienst registreerd as algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit holdt in daw gien schenk- en/of arfbelasting betalen huuft over ontvangen schenkingen en arfenissen. Boetendat bint giften an het Huus van de Taol in veul gevallen veur de gever oftrekbaar.

Wij bint bij de belastingdienst bekend under code RSIN 810575255 (fiscale eenheid met stichting Het Drentse Boek).

Jaorverslagen Warkplannen Jaorrekeningen ANBI publicatieformulier Strategisch Beleidsplan 2023-2026

Vrijwilliger worden Vacatures

 

Groepsfoto Huus van de Taol Het Drentse Boek