Privacy statement

Stichting Huus van de Taol en Stichting Het Drentse Boek, vestigd an het Raadhuisplein 1, 9411 NB BEILEN, bint verantwoordelijk veur de verwarking van de persoonsgegevens zoas die staot in dizze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Huus van de Taol & Stichting Het Drentse Boek
Raadhuisplein 1
9411 NB BEILEN
0593 -37 10 10
info@huusvandetaol.nl

Persoonsgegevens die wij verwarkt

Wij respecteert je privacy en zörgt erveur dat de persoonlijke informatie die wij van je kriegt vertrouwelijk behandeld wordt. Verwarking van persoonsgegevens gebeurt hielemaol volgens de eisen zoas de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die stelt. In dizze privacyverklaring wordt umschreven hoe Stichting Huus van de Taol en Stichting Het Drentse Boek umgaot met je persoonsgegevens. Wij verwarkt je persoonsgegegvens op basis van de volgende grondrechtslagen:

 1. De verwarking is onmisbaar veur de oetvoering van een overienkomst waor aj de betrökken partij bij bint, of um op je verzuuk veur het ofsluten van een overienkomst maotregels te nimmen.
 2. Ie hebt toestemming geven veur de verwarking van je persoonsgegevens veur ien of meer specifieke doeleinden.

Met wat veur doel wij persoonsgegevens verwarkt
Wij verwarkt je persoonsgegevens veur de volgende doelen:

 • Het ofhandeln van je betaling;
 • Het versturen van oeze neisbrief;
 • Je bellen of e-mailen te kunnen as dat neudig is um oeze dienstverlening oet voeren te kunnen;
 • Je op de hoogte te brengen van anpassings in oeze preducten en diensten;
 • Je de meugelijkheid te geven een account an te maken;
 • Um goedern en diensten bij je of te levern.

Wij kiekt goed naor je gedrag op de websteden en/of apps um daormet de webstee en/of apps te verbetern en het anbod van preducten en diensten of te stemmen op je veurkeuren.

Hierunder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwarkt:

 • Veur- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Tillefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over je activiteiten op oeze webstees en/of apps;
 • Internetbrowser en apparaattype;

Biezundere en/of gevulige persoonsgegevens die wij verwarkt

Oeze websteden, apps en/of diensten hebt niet de bedoeling um gegevens te verzameln over bezukers die jonger bint as 16 jaor. Behalve as ze toestemming hebt van heur olders of voogd. Wij kunt evenwal niet naogaon of een bezuker older is as 16 jaor. Wij raodt olders dan ok an um de onlineactiviteiten van heur kinder wat in de gaten te holden, um zo te veurkommen dat er gegevens over kinder verzameld wordt zunder dat ze daor toestemming veur geven hebt. Aj der zeker van bint daw zunder die toestemming gegevens verzameld hebt over een minderjaorige, nim dan contact met oes op via info@huusvandetaol.nl, dan haal wij dizze gegevens oet oeze systemen.

Geautomatiseerde besluutvörming

Wij nimt op basis van geautomatiseerde verwarkings gien besluten over zaken die (grote) gevolgen hebben kunt veur personen. Het giet hier um besluten die nummen wordt deur computerpregramma’s of -systemen, zunder dat daor een mèens (bijveurbeeld een metwarker van het Huus van de Taol ) an te pas komt.

Bewaartermienen van persoonsgegevens

Wij bewaart je persoonsgegevens zolang as neudig is um een goeie dienstverliening oetvoeren te kunnen. Wieder bewaar wij je persoonsgegevens veur de termien waorin wij dit neudig vindt in het kader van oeze dienstverliening. Dizze termienen geldt behalve as Stichting Huus van de Taol en Stichting Het Drentse Boek op grond van een wettelijke bepaling verplicht bint um persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met darden

Wij verstrekt gien persoonsgegevens an aandern behalve as dat op grond van de wet, op je verzuuk of an verwarkers die in opdracht van Stichting Huus van de Taol en Stichting Het Drentse Boek bepaolde warkzaamheden doet (zoas de mailprovider Mailchimp, hostingpartijen en IT-beheerder).

Cookies, of vergeliekbare technieken, die wij gebroekt

Wij gebroekt cookies die zo min meugelijk inbreuk maakt op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezuuk an een webstee opslagen wordt op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebroekt bint neudig veur de technische warking van de webstees en veur je gebroeksgemak. Ze zörgt erveur dat de websteden goed warkt en ontholdt bijveurbeeld je veurkeursinstellingen.
Op de websteden en/of apps wordt bezuukgegevens bijholden. In dit kader kan benaom het IP-adres van je computer, het tiedstip van opvraoging en gegevens die de browser van een bezuker metstuurt, registreerd worden en gebroekt worden veur statistische analyses van bezuuk- en klikgedrag op de webstees.

Dizze gegevens wordt gebroekt um de websteden en apps te beter te maken. Um analyses te doen maak wij gebroek van Google Analytics en van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan kuj vinden op de webstee van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google veur meer informatie en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Op de websteden bint meugelijk ok links opnummen naor websteden van aandern. Allewal dizze websteden met zörg oetkeuzen bint, draagt stichting Huus van de Taol en Stichting Het Drentse Boek gien verantwoordelijkheid wat daarden angiet en de manier waorop zij met je (persoons)gegevens umgaot.
Je kunt je ofmelden veur cookies deur je internetbrowser zo in te stellen dat dizze gien cookies meer opslat. Daornaost kuj ok alle informatie die eerder opslagen is via de instellings van je browser vortgooien.

Gegevens inzien, anpassen of vortgooien

Je hebt het recht um je persoonsgegevens te bekieken, te verbetern of vort te gooien. Wieder hej het recht um een meugelijke toestemming veur de gegevensverwarking in te trekken of bezwaor te maken tegen de verwarking van je persoonsgegevens deur Stichting Huus van de Taol en Stichting Het Drentse Boek en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betiekent daj bij oes een verzuuk indienen kunt um de persoonsgegevens die wij van je hebt in een computerbestand naor je of een aandere, deur je nuumde, organisatie te sturen.
Je kunt een verzuuk tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzuuk tot intrekking van je toestemming of bezwaor op de verwarking van je persoonsgegevens sturen naor info@huusvandetaol.nl.
Um der zeker van te weden dat het verzuuk tot inzage deur jezölf daon is, vraog wij je een kopie van je identiteitsbewies met het verzuuk met te sturen. Maak in dizze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers underan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit um je privacy te bescharmen. We reageert zo rap meugelijk op je verzuuk en dat zal nooit langer as veer week duren.
Wij wiest je der ok op daj de meugelijkheid hebt um een klacht in te dienen bij de nationale toezichtholder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligt

Wij nimt de bescharming van je gegevens serieus en nimt passende maotregels um misbroek, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde veraandering tegen te gaon. Aj de indruk kriegt dat je gegevens niet goed beveiligd bint of dat der anwiezings van misbroek bint, nim dan contact met oes op via info@huusvandetaol.nl .

Anpassen privacy statement

Wij beholdt oes het recht veur dit privacy statement an te passen. Wij zult je der per e-mail over informeren as wij dit privacy statement anpast en per welke daotum dizze anpassings van kracht bint. Deur gebroek te maken van oeze diensten nao dizze daotum gaoj akkoord met de leste versie van oes privacy statement. De hudige privacyverklaring is bijwarkt op 15 april 2020.