75 jaar Bond van Koren in Drenthe H. de Vries aan T.A. Dening

De heer T.A. Dening

Smaragdplein 16 II

1074 HB Amsterdam

Geachte heer Dening,

Als voorzitter van de Bond van Koren in Drenthe richt ik mij
tot U met het volgende:

Zoals in het briefhoofd vermeld, bestaat onze Bond komend
jaar 75 jaar. Vanwege dit jubileum hebben wij via de Landelijke Organisatie,
van het ministerie van C.R.M. een subsidie bedrag ontvangen voor een
compositie-opdracht. Deze opdracht is inmiddels verstrekt aan de bekende
musicus Louis van Dijk, waarschijnlijk bij U ook wel bekend.

Probleem was echter dat wijzelf voor een tekst moesten zorgen waarin wij ons
zelf tot doel stelden, dat het over Drenthe moest gaan en als ’t kon ook in het
dialect. Na veel gezocht en gelezen te hebben is onze keus gevallen op het
gedicht, “Drenthe” van Albert Deining, Uw vader.

Genoemde Heer van Dijk heeft kennis genomen van genoemd gedicht en heeft zich
hiermee accoord verklaard.
Rest ons nog Uw instemming te verkrijgen tot gebruikmaking van dit mooie
gedicht.

Wij hopen dan ook op Uw medewerking en zien met belangstelling Uw bericht
tegemoet.

Met vriendelijke groeten

H. de Vries