AFKOMST JOHANNES EGBERTUS BLOEMEN

Albert Bloemen schoenmaker
te Daten

geboren: 23- 4-1822 Daten woonde
te Dalen op nr. 173

overleden: 20-12-1902 Daten

trouwt op 30-4-1847 te Daten met

Jantten ter Haar landbouwster

geboren: 13-12-1818 Daten
overleden: 6- 2-1899 Daten

Jantten is een dochter van Jan ter Haar, landbouwer te Daten en
Aleida Cremers.

Uit het huwelijk
van Albert en Jantien zijn zes kinderen geboren, te weten:

1.
Gerrit Jan Bloemen

geboren: 23-11-1847 Daten overleden: 17-11-1914 Dalen trouwt op
29-1-1875 te Dalen met

Hendrika
Schotten geboren: 26-8-1847 Dalen overleden: 6-4-1883 Daten

2.
Johannes Egbertus Bloemen

geboren:
22-5-1350 Daten overleden: 20-5-1857 Daten

3.
Fennigje Bloemen

geboren:
29-11-1852 Daten overleden: 15-6-1927 Daten trouwt op 30-4-1881 te Daten met

Geert
Kiaassen geboren: 26-5-1846 Daten overleden: 1-5-1922 Daten

4.
Jan Bloemen

geboren:
19-10-1855 Daten overleden: 9-10-1910 Oosterhesselen trouwt op 28-12-1885 te
Daten met

Zwaantje
Boesjes geboren: 1- 2-1860 Daten overleden: 6-12-1949 Oosterhesselen

5.
Aleida Bloemen

geboren:
18-9-1858 Dalen overleden; 8-8-1929 Coevorden trouwt op 7-5-1884 te Dalen met

Klaas
Hidding

geboren: 2-5-1855 Wachtem (gem.
Dalen) overleden:13-3-1944 Coevorden

6.
Johannes Egbertus Bloemen geboren:
13-2-1863 Dalen overleden: voor 1942 te ??? Amsterdam ?? trouwt op 2-4-1889 te
Almelo met

Annette Christina Johanna de Jonge geboren: ??? 1860 Utrecht

overleden:
7-6-1942 Amsterdam

Annette is een dochter van Tjebbo Derks de Jonge en Arendjelina
Raske.

Bij hun
huwelijk is Johannes onderwijzer te Almelo en Annette onderwijzeres.

In mei 1877
vertrekt Johannes uit Dalen naar Assen. In 1881 vertrekt hij vandaar
naarZweeloo. Daarna is hij vertrokken naar Almelo.

Zeer waarschijnlijk heeft hij ook in Nijverdal gewoond of gewerkt.

Uit het huwelijk van Johannes en Annette zijn drie kinderen
geboren:

Jantje
Bloemen Tjebbo D. Bloemen Albert Bloemen

Bij
het overlijden van Annette in 1942 wonen Jantje en Tjebbo te Amsterdam en
Albert te Wassenaar. Jantje is dan ongehuwd en is onderwijzeres, Tjebbo is
gehuwd met E.H. van der Sleen.

Tjebbo
is zeeman, waarschijnlijk in de rang van stuurman of kapitein. Uit zijn
huwelijk met E.H. van der Sleen zijn kinderen geboren.

Albert is professor in de chemie en getrouwd met
G. Schneider.

In enkele stukken komt Johannes ook voor als Johannes Engbertus
Bloemen. In de rouwbrief van zijn vrouw heet hij echter Johannes Egbertus.