Albert Metselaar nieuwe taalschulte van Hoogeveen

HOOGEVEEN
– Hoogeveen heeft een nieuwe taalschulte. Een taalschulte is een
aandachtsfunctionaris voor de Drentse taal, aangesteld door het Huus van de
Taol. Samen met keurnoten, ondersteuners, is de taalschulte in een gemeente
actief in het opzetten van Drentstalige activiteiten in de meest brede zin van
het woord. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Huus van de Taol werd Albert
Metselaar als zodanig aangesteld. Metselaar is actief als historicus, dichter,
vertaler van liederen voor Drentstalige kerkdiensten, voorzitter van de
Historische Vereniging Die Luyden van ‘t Hooge Veene, tamboer, medewerker van
de Hoogeveensche Courant en meer. Komende activiteiten van de taalschulte en
diens keurnoten zijn het taalcafé in ‘t Olde Schippershuus (2 februari) en een
geheel Drentse zangdienst onder de noemer ‘Drenthe Zingt’ in de Grote Kerk op
21 maart. De begrippen ‘schülte’ en ‘keurnoten’ komen uit het oude Drenthe. De
schulte gebruikte bij overdracht van onroerend goed zijn stok, die ceremonieel
werd gelegd en opgepakt. Vandaar dat het ambtssymbool van de taalschulte een
stok is geworden.