'Als je kunt praat dan Drents

Het was wat je noemt een hartstochtelijk betoog dat Anne
Doornbos, de voorzitter van het Drentse Huus van de Taol, onlangs hield in de statenzaal.
Een betoog dat de inwoner van Een afsloot met een dringende oproep aan RTV
Drenthe, statenleden en gedeputeerden om het gebruik van het Drents te
bevorderen.

Door Martin de Bruin

U bent lovend over de stimulering van de streektaal op
RTV Drenthe. Maar het zou nog wel onsje meer mogen zijn. Wat bedoelt u?

“Heel simpel. Ik hoor soms aan zowel de journalist
als de geïnterviewde dat ze uit Drenthe komen. Ondertussen blijven ze maar in
het Nederlands praten. Dat vind ik doodzonde. Houd je niet in voor de
luisteraar luidt mijn oproep. Uit onderzoeken is gebleken dat 95 procent van de
inwoners van de provincie het Drents kan volgen.”

Wat verwacht u van de leiding van de regionale omroep?

“Ik zou willen dat ze bij sollicitatiegesprekken
bewust rekening houden met de streektaal. Waarom geen vraag: beheerst u het
Drents? Bij het programma Heren in kwestie op vrijdagavond wordt nooit een
woord Drents gesproken omdat beide presentatoren de taal niet beheersen. Laat
tenminste de helft van het duo het Drents machtig iijn denk ik dan. Op de radio
doet Harry Popken het heel goed met zijn straatinterviews. Hij spreekt mensen
consequent aan in het Drents. Als ze hem niet begrijpen schakelt hij over op
het Nederlands.”

Is er ook een rol voor de provincie weggelegd? “Ik
weet dat het gevoelig ligt. De provincie mag zich niet bemoeien met de
programmering van RTV Drenthe, maar ik kan me voorstellen dat de provincie een
beroep doet op de omroep om het gebruik van de streektaal nog meer te
stimuleren.”

Wat kan de provincie zelf doen? “Het lijkt mij een
hartstikke goed plan om alle ambtenaren een cursus van twee dagdelen Drents aan
te bieden. Daar werken wij als HuusvandëTa01 graag aan mee. Eigenlijk vind ik
het vanzelfsprekend dat een ambtenaar kennis draagt van de gemeente of de
provincie waarin hij of zij werkt. Hoe is het landschap ontstaan, wat is de
achtergrond van de toch vrij informele bestuurscultuur in Drenthe? Welke rol
speelt de streektaal? Weet je wat het Drents nodig heeft? Dat bestuurders de
waarde van de taal benay drukken door het Drents in het openbaar gebruiken.

Waarom benadrukt u dat zo? “Om duidelijk te maken
dat het hen niet te min is om Drents te praten. Dat is de grootste handicap van
het Drents. Dat Drenten zelf denken laat ik het maar in het Nederlands
zeggen.”

Is een eventuele fusie van RIV Drenthe en RTV Noord een
bedreiging voor het Drents?

“Helemaal niet. Ik heb zelf heel goede
herinneringen aan de manier waarop de voormalige RONO aandacht besteedde aan de
streektaal.”