Altied prachtig as t'r wat moois opbluit!

Beste Dineke,

Begriep mij goed, ik wil niet tussen die briefwisseling
van oe en Albert komen. Ik Vien het altied prachtig as t’r in Drenthe wat moois
opbluit! Mar ik bin nou ien keer in brieven van politici merakels interesseerd,
zeker as die naost de noodzakelijke politieke propaganda beschouwings aover de
Dreintse cultuur bevat. En umdat daorbij juust de sector van het ondeNies zo belangriek
is, wol ik vraogen um wat dudelijkheid. In oen brief ontbrek het daor wat an,
dunkt mij.

In de eerste helfte Vien ie dat het ondenvies op de
meugelijkheid van aandacht veur het dialect mut inspeulen, (ik schrief dit mar
even in de neie uniforme spelling – in het ondenvies muj alle leermomenten
angriepen, nietwaor?) in de tweide helfte vraog ie oe of, of zaken die in de
cursussen Dreints naor veuren koomt wel essentieel bint en in het Drentse
onderwies mut. En dan volgt argumenten, die volgens mij nargens op slaot:

Alle schrieftaal
officieel Nederlaands??? Leuk veur Dreintse schrievers en dichters! Kost oe
mar zo 30 stemmen! Alhoewel… En dan praot ik nog niet iens van de Friezen!
Hebt ze veur heur streektaal de wettelijke status van „Taal” weten te
bemachtigen, en dan koom ie zo uut de bochte! Weer 30 stemmen! Muj ies contact
aover opnemen mit Wiegel. Kieken of die oe dit nao duurt zeggen!

Binnen het Drents
giet het allent um mondelinge verstaonbaarheid???

En al oenze Dreintse uutgaves dan, uut heden en verleden?
Mondelinge taal verklinkt ogenblikkelijk: schriftelijke taal legt vast,
aoverbrugt tied en ofstaand, gefeen cultuur de meugelijkheid tot bezinning,
ontwikkeling en verdieping. De schoele is het instituut waor de
cultuuraoverdracht plaats viendt. Behalve veur Dreintse kiender tot nou toe.

Tied veur leren
schrieven van Drents giet Of van de schaarse onderwiestied van aandere zaken???

Ja, daank oe de koekoek! Dat geldt ok veur kleien, en
gimmestiek, en zingen, en tieken en godsdienst en gao mar deur. Het ienige wat
daorbij bepaolend is, is wat aj belangrijk viendt. En ik viene nou ien keer het
leren lezen en schrieven van taal van oen olden en grootolden van belang. Die
Drents deinkt mut ok Dreints kunnen schrieven. Nederlanders schrieft heur brieven
en boeken toch ok niet in ’t Engels. As Dreintse kiender de boeken van Dreinse
schrievers lezen kunt, en schrieftalenten in heur eigen taal tot ontplooiing
komen kunt, kriegt kiender én Olers meer waardering veur heur eigen taal en
eigen identiteit.) Dan kunt Dreintse kiender ok beter de Nederlandse taal leren
dan in het verleden, umdat ze dan erschillen leert zien in klank, woordvbrming
en grammakaIe structuur. Dan leert okeie kiender de taal van heur klasgenooties
en buren begriepen respecteren.

Misschien heb ie dat ok bedoel te zeggen, Dineke. Mar doe
da ok dudelijk en onumwunden. Aanders speul le meinsen di niks mut hebben van
dialect e dus van dialectsprekers in de kaorte.

Hartelijke groeten,

Marga Kool

Die boekies koomt as alles goe giet nao de vakaansie.
Noordenvelds van Peter v.d. Velde, Midden-Dreints van Geert Smege en
Z.W.-Drents van mij.