An een bevreuren riviere' tweede bundel Rieks Siebering

HOOGEVEEN — ‘Hij vocht met woorden gedichten. Ieder
gedicht van hem is samengebalde emotie’. Zo typeerde dinsdagavond Emmy
Wijnholds uit Diever als bestuurslid van de Stichting Het Drentse Boek, het
werk van de Hoogeveense dichter

Rieks Siebering. Van hem werd een tweede gedichtenbundel
gepresenteerd onder de titel ‘An een bevreure riviere’.

Het eerste exemplaar bood hij aan Marga Kool aan als
dichteres, die hij bewondert en als gedeputeerde van cultuur. Hij hoopte, dat zijn bundel voor Marga Kool
aanleiding zal zijn, om zich weer te
zetten aan het zelf schrijven van gedichten.

Hij zei, zich zorgen te maken over de Drentse taal. Het
kan nu bij een instelling als Radio Drenthe nog wel goed zitten. Maar het kan
ook best zijn, dat met Albert Haar en Dick Blancke de laatste Drentstalige
medewerkers zijn benoemd.

Marga Kool prees de activiteiten van Het Drentse Boek,
dat in korte tijd goede literaire uitgaven op de markt heeft gebracht. Het werk
daarvoor wordt met weinig subsidie en in hoofdzaak door vrijwilligers gedaan.
Ze zei vertrouwen te hebben in de toekomst van de Drentse cultuur. Regionale
cultuur is een heel wezenlijk en heel belangrijk onderdeel van de nieuwe
cluster Kunst en Cultuur. Het is aan het Drentse Boek en andere organisaties,
om te zorgen, dat ze daar grip op houden.

De gedichten van Rieks Siebering geven volgens haar een
ontwikkeling in de Drentse litaratuur aan, die voorbeeldig is. Zij hoopte, dat
de nieuwe bundel ‘An een bevreuren rievere’ een glanzende schakel zal zijn in
de keten mooie uitgaven van Het Drentse Boek.

Voorzitter Arend ten Oever van de stichting het Drentse
Boek memoreerde, dat de stichting het afgelopen jaar voor tal van gemeenten in
Drenthe veel werk heeft verzet. Het gemeentebestuur van Hoogeveen is zeer
ingenomen met de bundel van Rieks Siebering. Voor de verdere ontwikkeling van
de Drentse cultuur zijn, aldus Ten Oever, mensen als Siebering nodig.

De nieuwe bundel van Rieks Siebering ligt voor f 19,50
in de boekhandel. In 1988 verscheen zijn eerste bundel ‘In de varte giet de
harmonie veurbij’.