Anne de Vries in brons gegoten

Ruim veertig jaar na zijn dood heeft de Drentse schrijver
Anne de Vries, geestelijk vader van Bartje, een borstbeeld gekregen. Vandaag
wordt het bronzen werkstuk door gedeputeerde Henk Weggemans onthuld in
streekmuseum Het Dorp Van Bartje in Rolde.

Het beeld is een initiatief van het echtpaar Femmie en Anne
Baas, eigenaar van het streekmuseum dat sinds 2004 ook een aan De Vries gewijde
afdeling omvat. ”Wij vonden het onbegrijpelijk dat er nooit een beeld is
gemaakt ter nagedachtenis aan Anne de Vries, terwijl hij toch zo’n grote
schrijver was, die heel veel heeft betekend voor Drenthe”, zo verklaart Femmie
Baas haar initiatief.

In het museum wordt een
beeld geschetst van het leven van De Vries (1904-1964) die in Hooghalen woonde.
Zo zijn er familiefoto’s te zien alsmede tal van boeken die hij heeft
geschreven. Daaronder veel schoolboeken, met name voor het onderwijs in
Suriname waar De Vries enige tijd verbleef.