Bert Kamping: niet alleen organisator

Huus van dé laol is ‘slim bliede’ met nieuw medewerker

Bert Kamping is sinds kort ‘metwarker streektaolmu- ziek’
bij het Huus van de Taol in Beilen. Na het stoppen van de Stichting Drentse
Muziek Maatschappij stelt de Provincie Drenthe het Huus van de Taol in de
gelegenheid meer dan voorheen op het gebied van de streektaalmuziek aan de slag
te gaan. Dat is nu gebeurd met de aanstelling van de 39-jarige Bert Kamping.

HOOGEVEEN/BEILEN – Voor het Huus van de Taol was
streek-taalmuziek altijd al belang¬rijk, maar de organisatie had geen
specialist op dit gebied in de gelederen. Daarin is nu verandering gekomen met
de aanstelling van de Emme- naar, die voor twaalf uur is verbonden aan het Huus
van de Taol.

Bert Kamping werd in 1971 in Erm geboren. Het Drents is hem
met de paplepel ingegoten en net als zoveel I van zijn leeftijdgenoten was ook
hij de geluksvogel, die op zijn twaalfde bij de over- gang naar de middelbare
school perfect tweetalig was.

‘ Hij sprak vloeiend Nederlands én Drents.

Bert Kamping is in de wereld van de streektaal én van de
muziek geen onbekende. Hij kreeg onder andere bekendheid als initiatiefnemer en
hoofdorganisator van het streektaolfestival !REUR!, dat in maart van dit jaar
voor het eerst werd gehouden.

Goed geschoold

Bert Kamping is meer dan alleen maar organisator. „Op
muziekgebied is hij goed geschoold, om het maar eens zacht uit te drukken”,
zegt Jan Germs van het Hüus van de Taol. „Aan het conservatorium in Groningen
voltooide hij zowel de studie Docerend Musicus Lichte Muziek Zang als die van
Uitvoerend Musicus Lichte Muziek Zang.”

Kamping is zangonderwijzer en vocalcoach. In die
hoedanigheid had Bert Kamping onder anderen Joke de Kruijf, Bas Nibbelke,
Xander en Jannes onder zijn hoede. Na een muziekcarrièrre met vooral Nederlands
en Engelstalig repertoire kwam Bert Kamping een aantal j aren geleden tot de
ontdekking dat het Drents zich ook uitstekend leent voor het maken van
prachtige nummers.

Inmiddels heeft hij twee streektaalcd’s op zijn naam staan,
heeft hij een nominatie voor de Streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden
op zak en is zijn derde streektaal-cd in de maak. Dat Bert Kamping ook met
Drentse teksten overweg kan, mag geconcludeerd worden uit het feit dat hij op
het ogenblik gemeentedichter is van Emmen.
Werkgroep

Een van zijn eerste taken
is het opstellen van een mu- ziekwerkplan voor de komende driejaar. Bovendien
moet een werkgroep in het leven worden geroepen, die wezenlijke input levert
maar ook daadwerkelijk mee wérkt. „Bert zal in twaalf uur per week de
streektaalmuziekwereld niet op z’n kop kunnen zetten, maar met de hulp van een
actieve vrijwilligersgroep moet een gedegen en gestructureerd muziekbeleid uit
te voeren zijn. Het Huus van de Taol is slim bliede met de neie metwarker”,
benadrukt Jan Germs.