Bibliografie werk van Gerard Stout

In Roet (Drents) nr jaor blz.

De steunzolen van mien va 25 zomer 1985 3-4

Hillechie 26 naojaor 1 985 18-21

Harm zien haan 27 winter 1 985 3-5

Mattheus 17 vers 4 28 veurjaor 1 986 20-22

Aorend Jan 29 zomer 1 986 6-8

Martha 30 herfst 1986 9-1 1

Vrij taofeltie 30 herfst
1 986 12-13

De mond snoerd 31 winter 1 986 7-9

Kurt Boshuus 31 winter 1 986 10-12

Interview Jan Zantinge 32 1987 12-14

Harm Tiesingstraot 32 1987 22

Minnares 33 juni 1 987 20

Polweg 33 juni 1 987 22

Koolstraot 34 september 1987 22

Zwart zaand 35 december 1987 15-16

Jan Naardingplantsoen 35 december
1987 22

Droesjba 36 maart 1988 17-18

L. P. Boonstraat 36 maart
1 987 23

Gebreuken cirkel 38 september
1 988 7-8

Meijerswegje 38 september 1988 22

Kleinestraat 39 december 1988 22

White man’s burden 40 veurjaor
1989 14-1 6

Kostersgang 40 veurjaor
1989 22

Jodenkamp 41 harfst
1 989

De schrouw (Svag ies) 42 veurjaor
1990 8-10

Nummer 13 42 zomer
1 990 8

Kritiek en streektaallit. winter
1 990(dubbel) 20-21

Homo lumens (poëzie) naojaor
1991 19

Cream in my pants (poëzie) naojaor
1991 19

Blui (poëzie) winter
91 /92 9

Earnewald (poëzie) winter 91 /92 9

Cappucino med vafler (Sva’
ies) winter
91 /92 16-18

#Eroetiek winter 92/93 3-33

Zalmforel en rooie port zomer 1 993 1 1-14

Zôlfpetret veurzomer
1994 12

Wanda (veurpub.) 64 veurjaor
1 995 (nei) 29-31

Kaolde kameraod 65 zomer
1 995 1 1-1 9

As is verbraande tôrf 66 naojaor
1 995 1 9-25

#Liek in ‘t veen 67 Winter 1996 41-96

Mit Sophie in die Pilze gegangen 70 Naojaor 1996 5-1 2

In verzamelbundels

*Plattformen 91, Uitg. Styx, Groningen, 1 991

Droesjba, vertaling door Wilhelm Gruber.

Aron door Wilhelm Gruber, vertaling Gerard Stout


*Midwinter in de Olde landschap II, Drentse Boek, 1 991 ISBN
90-6509-874-0

Maria Montgomery 1 13-1 1 5

*Van de A tot de AA, het dialectenboek 2, 1993, ISBN 90-73869-02-1

Eppe en Alie (Jans Pol) 71-73

Weer locht 74-76

*Alles is even belangriek, Drentse Boek/PBC, 1993, ISBN 90-6509-1 23-8

An de reize 1 1 9-1 30

*Maandewark, Drentse Boek, 1 994, ISBN 90-6509-894-1

Eerste reserve 232-235

Overig

*Aold weden hef zien weerde, verhalenwedstrijd senioren Drenthe, 1 993?

*Ep en Alie, in Mens en Gevoelens, Margreet Dolmans tijdschrift 1 993?

*Etherbrink (column Radio Drenthe) 1 993?

*Yoesoef en Membra, Noorderkrant, kerstmis 1 993?

Daarnaast nog diverse schetsjes van Lenie van Dam (DGP) Streekschetsen
in DGP (over plekjes in Drenthe)

Boeken

*Varning svag Is, Uitgeverij TUBA, 1 991, ISBN 90-801 1 1 9*Zwak les,
Het Drentse Boek, 1992, ISBN 90-6509-1 1 8-1

*Matglaozen Dreum, Het Drentse Boek, 1 994, ISBN 90-6509-1 25-4 *Wanda,
Het Drentse Boek, 1 995, ISBN 90-6509-127-0

In concept
aanwezig:

*De Minnebrief (roman)

*Wisseling van de wacht (streekroman) /0zq *Jans Pol (25 schetsjes) met
Martin, 1 992?

*Weerlocht, plastic is onze dood, (klein vierluik), 1992

*Diverse verhalen (deels gepubliceerd) in eigen verzamelbundel.

(Ca. 9 niet gepubliceerd)

*Déjà vu, gedichtjes, 1992

*Erotiek in streek en taal (wedstrijd), 1 986 (Bartje trekt wieder).

*Mit Sophie in die Pilze Gegangen, Uit. TUBA, 1997, Wilhelmine
Siefkespries. (verzamelwerkje)

Nederlands:

*Moeder Aarde, Uitgeverij TUBA, 1997, ISBN 90-801 1 1 9-7-X
(vriendenboek) *Buik, 1 993, oplage 5, verjaardag Heim Meijerink.

*Krassen (1 8 korte verhalen), 1 995

*lk groet het licht in U (1 3 korte verhalen waarvan 2 uit krassen), 1
997 *lk zat laatst in de trein, (6 treinverhalen 1 994?) *Wanda (NL-versie),
novelle.

*Leven en dood (vampiervertelling over lijkontbinding, enz..)

*Negerpopje (22 verhalen, niet allemaal uitgewerkt), 1 995 *Rooksignaal
(5 verhalen, onvoltooid), 1 995-1993

In Hollandse Literaire tijdschriften:

*Van het concert des levens… , Hollands Maandblad, april 1 997

Recensies

*Bijna 50 besprekingen in het Nieuwsblad van het Noorden

*Diverse in Boekenbijlage NRC Handelsblad (populair wetenschappelijk)

Vertalingen en
bewerkingen

*Energieatlassen, (acht stuks) De Ruiter 1989.

*Weer en Klimaat, Paul J. Crutzen en Thomas E. Graedel, Uitg. Segment,
1996

(semi)wetenschappelijk
werk

Hele reeks in NVON-Maandblad, later NVOX

Natuur en Techniek, diverse

School Science Review,

Dansk Kemi

Dansk Fysikk

Chemisch Magazine Chemisch Weekblad

School

NRC Handelsblad

Archimedes (redakteur)

Exact Scheikunde (niet uitgegeven na voltooiing)

Klasse (periodiek 1 990-1 993 van ECNO) (eindredakteur)

Stand 7-4-1 997

tekstenroetpublikaties.drt