Bijbelteksten in Drents

ASSEN — Het streektaalblad ‘Maandewark/Oeze Volk’ besteedt in haar
eerste nummer van de 54e jaargang (2010) uit voerig aandacht aan de vertaling
van bijbelteksten in het Drents dialect. Dit naar aanleiding van de presentatie
van de Drents-talige uitgave van de ‘TWaalf Profeten’ in de Hervormde Kerk in
Coevorden.

Jennie Lambers-Niers, emeritus predikant en voorzitter
van de Werkgroep Drentstalige Kerkdiensten van het Huus van de Toal, heeft deze
twaalf bijvelboekjes uit de oorspronkelijk Hebreeuwse tekst overgezet in de
streektaal. Het eerste exemplaar van deze bundel van 112 pagina’s werd in
december officieel gepresenteerd.

Het boekwerk de ‘IX,vaalf Profeten’ telt 1.050 verzen
die geschreven zijn tussen de achtste en de vijfde eeuw voor Christus en zijn
te vinden aan het eind van het Oude Testament. De Drentse uitgave is niet in de
boekhandel te koop maar is verkrijgbaar bij het Huus van de Taol in Beilen
(tel. 0593 – 371010 of info@huusvandetaol.nl). In ‘Maandewark’ nr. I van 2010
geeft ds. Jennie Lambers tevens een Drentstalige beschrijving van ‘Een Loflied’
. Dit lied is te vinden in Genesis.