Biografie Geert Enting Schrijvers aan het woord

Gieterstraat 12

9463 PX Eext

05926-2345

Publiceert in Drents

Publiceert voor jeugd en volwassenen

Onderwerp lezing

Draagt proza en poëzie voor.

Biografie

(Eext, 1947) Geert Enting is gehuwd en is in het
dagelijks leven ambtenaar justitie/financiële zaken. Hij schrijft sedert 1969.
Hij is voorzitter van de Stichting Maandblad Oeze Volk, lid van de commissie
Drentse Taol, medewerker aan het Groot Drents Woordenboek van het Nedersaksisch
Instituut der RU Groningen, medewerker aan het Drents Zakwoordenboek en
medewerker bij het P.J. Meertensinstituut te Amsterdam. Hij schrijft over de
humor en de ernst van het dagelijks leven.

Publikaties

In: Oeze volk, vanaf 1969

In: Drentse Schrieversalmanak, rond 1976

In: Midwinter in de Olde Landschap I , 1983 In: Midwinder
in de Olde Landschap II, 1991

In: Oes Eigen Taol, 1991 In: ‘t Larfje, vanaf 1992

Honorarium

f75

Reiskosten

Zie Indeling van de schrijverslijst