Biografie Herman Doedens Twentse reeks Enschede 1971

Herman Doedens, geboren 1906 te Peize (Fr.), studeerde
Geschiedenis en Nederlands, met name Oost-Nederlandse dialektliteratuur. Tot
1940 was hij werkzaam bij het Onderwijs te Enschede, daarna te Utrecht.

Hij schreef artikelen in Driemaandelijkse Bladen,
Maagdblad Drenthe, Drentse Volksalmanak, Levende Talen, De Vacature, en
anderen.

‘Een merkwaardig man’, deze George de Thouars, wiens
grootvader, Markies M. A. de Thouars eind 18e eeuw Singraven bewoonde, terwijl
hij zelf, in 1807 op Beugelskamp geboren, tot 1821 in Noord-Deurningen
verbleef.

Na een avontuurlijk leven vol tegenslag stierf hij in
1850 als landloper.

Dit boek geeft zijn leven, een analyse van zijn werk,
en een bloemlezing eruit.