Bluesopera in Drentse streektaal

Egbert Meijers en Sjoerd Wagenaar werken samen aan
project in Aa en Hunze

Stichting Drentse Muziek Maatschappij gaat over in Huus
van de Taol

Functionaris aangesteld voor Drentstalige muziek

Door Martin Groenewold

Gasselte De strenge wet- en regelgevingin de
landbouwsector vormt het basisgegeven voor een Drentstalige bluesopera, die
in—2011 wordt uitgevoerd in de gemeente Aa- en Hunze. Muzikant Egbert- Meijers
en theatermaker Sjoerd Wagenaar van de PeerGrouP werken daarvoor samen.
Acteur/cabaretier Tom de Ket doet dienst als regisseur.

Het openluchtproject zit nog in de zegt Meijers.
“Maar iedereen die we benaderen, vindt hev een geweldig idee. We zijn nu in
geSprek met sponsors, fondsen en overheden om de financiën rond te
krijgen:” Drie potentiële hoofdrolspelers hebben hun medewerking reeds
toegezegd. ‘Het gaat om landelijk bekende mensen met Drentse roots.” In
juni moet duidelijk zijn of de productie levensvatbaar is. ‘Het past bij de
ambities van Aa en Hunze als culturele gemeente.”

De bluesopera is voor Meijerseen nieuwe manier om de
Drentse streektaal onder de aandacht te brengen. Eerder deed hij dat met de
Stichting Drentse Muziek Maatschappij (SDMM), die na een projectperiode van
drie jaar opgaat in het Huus van de Taol in Beilen. De overdracht is komende
maand. “Onze doelen- zijn bereikt”, zegt Meijers over de SDMM.
“Onze bedoeling was een steen in de’ stille vijver van de Drentstalige
muziek te gooien. Dat hebben we succesvol gedaan.”

In mei verschijnt de- derde en laatste verzamel-cd van de
stichting. Opnieuw lag per liedje een bijdrage klaar van duizend euro. ‘Voor de
eerste plaat kregen we 25 aanmeldingen, voor de tweede zo’n 75. Nu waren het er
meer dan 90″, schetst Meijers de groeiende bekendheid van de SDMM. De
financiële bijdrage hielp verscheidene artiesten over de drempel. “Er
waren inzendingen in vele genres, waaronder ska, reggae, rock en jazz. Als we
iets hebben bewezen, is het dat er geen grenzen bestaan in de streektaal.
Kwalitatief is de lat steeds hoger komen te liggen.”

Het pionierswerk van Qe Stichting Drentse Muziek
Maatschappij wordt voortgezet in het Huus van de Taol. Meijers: ‘We hebben
uitdrukkelijk gepleit voor muziek als nieuw beleidsterrèin binnen het
provinciale beleid. Er komt daadwerkelijk geld vrij om een parttime-medewerker
aan s te trekken die doorgaat met het geven van impulsen aan de DYentstalige
muziek.” Meijers denkt ondef meer aan het aanbieden van masterclasses, een
databank en het organiseren van optredens. “Maar het woord is natuurlijk
vooral aan de muzikaninitiatief, denk in mogelijkheden. Dat is eigenlijk al die
jaren onze boodschap geweest.”

Verzamel-cd

De laatste verzamel-cd van de SDMM verschijnt begin mei.
Er staan bijdragen op van Vera Sutman, Martijje! en Bert Hadders.