Boek beschrijft scheepvaart

Drie eeuwen
roemruchte historie in boek

Van een onzer verslaggevers

GASSELTERNIJVEEN – Het dorp Gasselternijveen. Nu onder
meer bekend om de Avebe-fabriek. Vroeger
vooral bekend om de turf en de scheepvaart. In een ver en grijs verleden
behoorde dit dorp tot een belangrijke havenstad. Echter, nu is er in het
Drentse veenkoloniale dorpje vrijwel niets meer van dit roemruchte verleden te
bespeuren.

Reden voor moeder Martha en zoon Jent Hadderingh de
geschiedenis hiervan in een boekwerk samen te vatten.

Het werd de afgelopen jaren in stilte geschreven. Drie
eeuwen rijke scheepvaarthistorie en turfsteken in vogelvlucht. ‘Van
snabbeschuit tot coaster’, is gisteren officieel ten doop gehouden in het gemeentehuis
van Gasselte.

Het boek, dat is gedrukt in een oplage van vijfhonderd
stuks, gaat terug tot 1663. In die tijd voeren de platte turfschepen,
snabbeschuiten, af en aan aan over de Hunze. In 1938 kwam daar een einde aan.
Toen werd de turf met een coaster vervoerd. In het Scheepvaartmuseum in
Gasselternijveen is daar alles over terug te vinden. Het museum vierde gisteren
het eerste lus-trum. Voor de oprichting van het Scheepvaartmuseum werd zoveel
historisch materiaal verzameld, dat Jent Hadderingh voldoende stof had om,
behalve de attributen tentoon te stellen, er ook een geschiedwaardig boekwerk
over te schrijven.

In het boek komen behalve foto’s, tekeningen en
anekdoten, ook verslagen voor van

oud schippers. „Ik ben dan wel geen archiefpeuteraar,
maar de geschiedenis moet wel goed worden beschreven” , zegt Jent
Hadderingh. Volgens hem staat het boek ook niet bol van gedetailleerde uitleg,
maar wordt de historie van de scheepvaart in dit gebied in vogelvlucht
weergegeven.

A Jent Hadderingh met een exemplaar van -‘Van snabbe-

schuit tot coaster’. Het eerste exemplaar is voor
burgemeester W.C. Vierhout

van Gasselte.