Boek over Harm Boom verschijnt

ASSEN – Het boek ‘Harm Boom (1810 – 1885),
schrijver/journalis podagrist’, geschreven door Cees van Dijk komt vrüdag uit.
Ha Boom was een journalist van formaat, Drenthes grootste uit de negentiende
eeuw. Zijn formuleringsvermogen was uitzonderlijk.

24 jaar lang heeft Boom als redacteur van de Provinciale
Drentsche en Asser Courant (PDAC) in een
stroom van veelgelezen krantenbijdragen de Drenten bij de hand genomen, doce rend,
prijzend, bestraffend, prekend, stimulerend en manipulerend.

Als schrijver in de streektaal vervulde hij een
voortrekkersrol. Talloos zijn z’n krantenstukjes in het Drents, vol
(boeren)humor, gepubliceerd onder een veelheid van pseudoniemen. Tot voor kort
was van de meeste onbekend dat Boom er de auteur van was.

Hoewel geboren te
Gramsbergen, hebben de jaren waarin Harm woonachtig was in het vestingstadje
Coevorden veel meer indruk gemaakt. Harm Boom voelde zich een geboren Drent,
sterker nog: een onvervalste Coevordenaar van hoofd en hart.

Cees van Dijk weet op onnavolgbare wijze het leven en
werk van Harm Boom te beschrijven. En behalve gegevens Over Boom bevat dit boek
ook teksten vân Boom. In de eerste plaats in de vorm van de vele citaten,
waarmee zijn levensverhaal is gelardeerd. Voorts de novelle Willem Udink en
Roelofje Wielink, uit 1865, en het podagristenstuk Uit een nog onuitgegeven
wandeling door Drenthe, uit 1868. Om een indruk te geven van Booms krantenwerk
zijn ook enkele karakteristieke fragmenten opgenomen uit zijn stukken van
langere adem, de zogenaamde feuilletons.

Michiel Gerding, provinciaal historicus: „Er is nog niet
eerder een biografie van Boom verschenen; vooral als streektaalschrijver is hij
onderbelicht geweest. Ik ben van mening dat wij hier te maken hebben met een
wezenlijke bijdrage aan de geschiedschrijving over Drenthe, gebaseerd op
verantwoord en uitgebreid onderzoek en gebruik van bronnen. Dit boek is zeer
Drents, vult een leemte in de kennis van het letterkundig leven in de
negentiende eeuw en is bovendien een feest om te lezen.”