Boekbespreking1

A. Mulder, De Stapelhoeve. Toneelspel van het platteland in
3 bedrijven. Uitgeverij „Ceres” Meppel.

Heel vaak speelt een toneelstuk van het platteland in het
verleden, of, als dat niet het geval is, dan speelt de oude generatie van voor de
eerste wereldoorlog er een grote rol in. Bij de „Stapelhoeve” is dit – gelukkig
– niet het geval. Het speelt in 1939, in onze eigen bewogen tijd en het gaat
over jonge mensen.

Is dit reeds aantrekkelijk, ook de inhoud van het stuk zal
iedere toneelvereniging ten plattelande plezieren; het is een pleidooi voor de
boerenstand, een neerlegging van het ook nu nog zo vaak gehoorde: „’t Zint moar
boeren”.

Jammer is, dat de schrijver in het begin van het stuk te
hoge verwachtingen wekt, door een politiek conflict te suggereren. De lezer
verwacht dan een dramatisering van het historische conflict met „Landbouw en
Maatschappij” en N.S.B.-ers in de laatste vooroorlogse jaren, een conflict, dat
een toneelbewerking trouwens stellig verdient.

Ondanks enkele zwakke – tè
pathetische – gedeelten en veel slordigheden in taal en spelling, mag ook dit
stuk weer een aanwinst van de Drentse toneellitteratuur heten.