Boekverkopers met handkar op pad

SLEEN — Twintig vrijwilligers uit Sleen gingen gisteren met
handkarren ‘ op pad om

Drentse boeken en platen aan de man te brengen. Luid
klingelend met een bel hoopten ze de aandacht te trekken van de inwoners van
Sleen en Pip-hoorn. De verkoopactie is een initiatief van de gezamenlijke Drentse
uitgevers, de stichting

Streekeigen Sleen en het Project veur Drentse Taal en
Cultuur in Assen. Vanmiddag werden door. de plaatselijke schrijvers Jannie
Alberts- Hof-man en Gerrit Kuipers in de expositieruimte De Deel in Sleen kinderverhalen
voorgelezen.

Daar lazen ook Bart Veenstra, Gerard Nijenhuis en Dieuwke
Winsemius uit hun eigen werken voor.

A Oud-burgemeester en voorlopig voorzitter van de
werkgroep Stichting Streekeigen Sleen J. Siderius probeert bellend de aandacht
van de Sleners te krijgen. Achter de handkar loopt ook de Slener schrijfster
Jannie Alberts Hofman mee.