Boerenkool in Benidorm

Nog net op tied scheut mij in ‘t zin dat mien stukkie
weer hen de kraant mus. Ok in vekaansietied ontkoj der niet an. De kraant mot
vol. Ok dizze. Veul Drenten verblieft in de vrômde. Der wordt aid zegd dat in
vekaansietied kennis maokt wordt met aandere culturen. Hoezo aandere culturen?
Wel binnen Drenthe blef ontkomp niet an markten met Olde ambachten,
schaopscheren, optochten met versierde waogens, koepsteken en paolvechten. Een
slimme organisator nuumt zu’n kraompiesmarkt dan een Fraanse markt en een paor
doezend meènsen extrao trapt der in. Wel vot giet hen aandere dielen van oes
iegen laand of over de greèns hen ‘t boetenlaand dôt slim zien best veural niet
aans te leven as in hoes of niks aans te undergaon as bier en patatcultuur.
Kiek maor ies in Valkenburg. Kampeer maor ies op Terschelling.

En wat zuuk wij in ‘t boetenlaand? Niet het byzundere,
het streekiegene, een volksaord, de plaotselijke keuken. Nee. Wij perbeert met
zoveul meugelijk Nederlaanders op ien en dezôlfde camping te komen, het liefst
met een Nederlaandse beheerder, um daor een Hollaandse klonie te stichten. Bij
veurkeur een Dreèntse. Beter en vertrouwder kan het ja niet. En maor schelden op
die boetenlaanders in Nederlaand die aid zo bij mekaor klit. Wij kunt nog gien
twei weken zunder Drenten um oes hen.

Oethangborden an de kantine en anspreuken worden deur ‘t
personeel in je iegen taol. Wonsdagoavend bingo-aovend. Wat is der vertrouwder?
Het best kuj ok je iegen middagpot nog metnimmen. Achterin de auto die al met
de trekhaok op het asfalt hangt van ‘t gewicht umdat de hiele inboedel van hoes
met mot nog een grote kist eerpels oet iegen tuun. Genog veur vittien daogen.
Dat vrômde eten kan niks wezen. Zôlf bin ‘k niet wied kommen dit jaor. Mien
vekaansiereis is beparkt bleven tot een kôrt màor intensief verblief in
Grônning en Drenthe. In de huifkar, op de fiets en lopend. Veur ‘t eerst bin’k
lopend op vekaansie west. Ik gao zeker op herhaoling. Het is de beste menier um
een streek te leren kennen. Ok in je iegen umgeving ontdek je veul neis. Veul
fraais ok. ZôlfS Grônning blek dan mooi te wezefi. Weer een veuroordiel vot. Ik
stun bij hoesies waor ik allent met de rug krom hen binnen kun. En bij
boerderijen met een deel zo groot dat van een combine niks overbleef.
Tennisbaonen kuj der anleggen. Een boer har veer waogens op ‘t arf parkeerd.
Nummerd. Vief tot en met acht. Ik verdeènk hum der stark van dat de waogens ien
tot en met veer niet bestaot. Grònningse grootsigheid. Overbleven oet een tied
van felle sociale stried. Tussen rieke hereboeren en arme landarbeiders. In het
boomloze en vlakke zeekleigebied bint ok nog de tiekens te vinden van een
aandere stried. Die tegen het waoter. Te zien an de dieken en de slim
kronkelige binnenweggies langs de kaanten van de kreken. Ok an de dorpies,
boerderijen, karken en begraofplaotsen op heugtes. De smalle straoties maokt
het woekern met de ruumte zichtbaor. Slim de muite weerd um deur te lopen. Waj
mist tiedens zu’n lange ofstaandswandeling under de braandende zun bint plassen
waoraj zunder wat um ‘t lief kunt zwemmen. An simpele naoktrecreatie wordt deur
bestuurders hielemaol veurbijgaon. Zie verkwaanselt de centen liever an
subtropische zwemparadijzen in overdaodig luxe bungalowparken. Imago en geld.
Daor giet ‘t um. Bliekbaor is naoktrecreatie nog aid een verschiensel waoraj de
vingers maor beter niet an kunt bràanden. En der wordt niet genog an verdiend.
Een paor miljoen Nederlaanders doet wied vot in het boetenlaand in een anonieme
umgev_ing jaorlijks vlot de boks van de kont um naodloos broen te worden. Um te
undervinden dat het slim bevrijdend is um alle textiel te laoten vallen en zun
en wind op het blote vel te vullen. Een gedielte van diezôlfde meènsen is in
hoes bang veur de iegen idealen. Een natte zwemboks wordt veur de vôrm an de
waslien hangen. Wat zult de buren aans wel niet deènken. De buren die nog aid
vindt dat bloot lopen vies is. Die dat niet met zoveul woorden zegt, maor
naturisme nog aid koppelt an sex. Net as de sauna. Dat pruuf je oet reacties.
Der wordt grinnikt. Der wordt blikken van verstandholding wisseld. Maor een
toertie laoter wordt een Nederlaands naoktstrand, flink wied vot, wel het
einddoel van een zundagnommedag rittie um al dat blote gedoe ies van dichtbij
te zien. En um te ontdekken dat der niks spannends an is. Het naoktstrand mist
de erotische prikkeling van de geraffineerde combinatie van een mooi broen lief
en een piepklein pikant slippie. Een naoktstrand is benaom een schoon en rustig
strand. Gien blikkies, gien snoeppapier, gien radio, gien patatlocht. Kom daor
maor ies um op textielstranden! Het wordt tied dat naoktrecreatie ok in Drenthe
een vertrouwd verschiensel wordt. Daw der niet meer veur hen Frankriek huuft. Dineke
van (As hef genog golfbaonen opend. Laot ze binnenkôrt maor kraoken