Brief aan Bart van Peter Rowol

Toen stukkie in ‘t
Naisblad van gister he’k vanzölf met, veul be langstelling lezen. Daj
daor een paor dingen in zeg en daor ik ‘t niet heileneol met eins bin, zal je
wel niet verwonderen. En dat gaait dan veural om die woorden met of zunDer een
D, in woorden as “hollen” en zo. Ik bin ‘t glad met je eins aj zeggen :
“Die D heur ik neit ‘t . dan bi ‘j van meining; daj hom ok niet schrieven
moeten.

Mor, Bart, wai schrieven tientallen letters in geschreven
teksten diew niet zeggen en niet heuren! Dink mor is an de E! ; Wai schrieven
toch ok: roepEn, mor welke normaole Drint zal dat ooit zeggen of lezen!

EIk zeg en leest toch : roupm.

In joen stukkie schrief ai toch ok : dichTbij (1ste
kolom) mor dat zèg je toch neit? Je schrieven ok: NederlanDs, mor dat zèg je
toch neit? Daw heil vaok letters
schrieven, , diew niet oetspreken, is heil gewoon. In ‘t Drents krek zo goud as
in ‘t Neëerlands.

Aji die vrouw in de supermark nog is weer tegenkornnen en
ze zeg tegen je: Bart jong, het Iiekt ja wel winter! Kep kolle hannen” , dan
moej niet zeggen: ‘Wicht, da’s fout! In ‘t vervolg moej zeggen: ‘k HeB kolDe
hanDen!” want dan Iaacht ze je weer oet.

Ze zèg: Jep, rnor ze moet schrieven: ‘k HeB. Is dat zo
raor? Veur die H van HeB is een bepaolde reden: ‘t het verband met “ Hebben”.

En moet kolDe zunner D? Kolle dus? Mai best, mor dan is
er gien inkele reden

meer om “kold” met een D te schrieven! ( en as er
gien reden is om ‘t aans te doun, dan moe j zo fonetisch meugelk schrieven
, dwz. dan moej ‘t, schrieven zo aj ‘t heuren.) Aj “anhollen” zunder D
schrieven, dan is er gien inkele reden om in “anholDt” (2de kòlom onderan) nog
een D te zetten. Aj “hannen” schrieven inplaots van “hanDen”’ dan ku gien
minsk meer oetstukken waorom of haanD dan nog wel met een D moet. Waorom zuj
“hanDvat” an niet schrieven as “hanTvat “?

Woorden hangen nou einmaol as kladden an ‘nktander. En ‘t
lezen ervan wordt er allein mor makkelker van aj zoveul meugelk oetkommen
laoten dat ze bai ‘n kander heuren.

Zo kuj schrieven : Old – olde – older – oldst (dat döt de naaie spelling) mor ok: ol (of olt?) – olle – oller – olst (of toch oldst,
orndaef ok schrieven breid – breidst?) Wat liekt de makkelker?

Aj in de spelling asmets ein letter votlaoten omdat e je
wat overbodig liekt, dan koj op aander steden asmets zo vaast te zitten as ‘n
hoes!

Nog ein ding, Bart. Het aal of neit toukinnen van een
subsidie het vanzölf niks met de spelling op hom zölf te maoken.Dat binnen wel
twei heil ongeliekse dingen!

En dat dizzo spelling weer “ ‘n stukkie vothaolt oet het
vtezen van oonze streel:taol’?, dat leuf ie toch zölf neit? Doew indertied aal
die komma’s oet “ loop’m”en”dink’ n” votluiten is ‘t Drints toch ók niet
veraanderd?

Bekiek ‘t nog mor is. En wieder… Lieke goie vrundenl