Brief aan prof. Dr. H.J. Prakke

secretariaat :

Mr. J. van Lierstraat 27

7815 NE Emmen

Emmen, 19 december 1979

Aan Prof. Dr. HA. Prakke

“ ’t Prakke-Hofke “

Noorderkroon 51

9301 JW Roden

Weledelhooggeleerde Heer,

Toen op 27 oktober j.l. door onze Commissaris der
Koningin in de Muzeval te Enen de Grada Eding-Aakes plaquette werd onthuld, was
daarmee voldaan aan Uw en ons gevoel dat voor haar een blijvende herinnering op
zijn plaats was.

De realisering van deze gemeenschappelijke wens werd voor
een belangrijk deel mogelijk gemaakt door Uw enthousiaste medewerking.

Voor Uw aandaal hierin en voor de byzonder prettige samen
werking betuigen wij U onze hartelijke dank.

Als blijvende herinnering ontvangt U hierbij een foto van
de plaquette. Ons inziens een zeer geslaagde beeltenis van de vrouw die zoveel
heeft gedaan voor het Drents Eigene in het algemeen en voor onze vereniging in
het byzonder.

Hoogachtend

Namens het bestuur

J.Houwing, voorzitter

A.Kort, secretaris