Brief Jacobus vertaald in Drents

ASSEN De werkgroep Drentstalige kerkdiensten van de
stichting Drentse Taol heeft de brief van Jacobus uit het Nieuwe Testament
vertaald in het Drents. Met als titel Bericht van Jacobus was bij de vertaling
het MiddenDrents uitgangspunt.

Het Bericht vanJacobus wordt zaterdag 13 maart
gepresenteerd in de Jacobuskerk in Rolde om 16.00 uur. Na de presentatie en het
aanbieden van het eerste exemplaar gaat Jennie Lambers-Niers voor in een
vesperdienst, waarin Jacques Bolhuis het orgel bespeelt en de Jacobus kerkcantorij
in het Drents zingt.

De werkgroep bestaat op dit moment uit Jennie
Lambers-Niers, Herman Lambers, Hans Katerberg, Alja Streutker-Betting, Renate
Bolhuis-Veldman, Frits Rosenbaum, Albert Metselaar, Evert Akkerman en Ada
Waninge-Vrieswijk. Aan de vertaling werd verder meegewerkt door Jans Jeuring t,
Klaas Kleine t, Jan Kuik t, en Janny Alberts-Hofman. Harry Slot heeft
meegewerkt aan de vertaling en gezorgd voor controle op spelling en juist
gebruik van het Drents.

Met de vertaling van de brief van Jacobus is een volgende
stap gezet op het pad dat in de jaren vijftig betre den werd. Toen hoorden
radioluisteraars voor het eerst bijbelwoorden in de Drentse taal bij de
Regionale Omroep Noord. Op 31 december 1955 werd een kerkdienst in het Drents
uitgezonden vanuit Gieten. Voorganger was de theologiestudent Gerard Nijenhuis.

Vanaf die tijd is er op het gebied van het bijbel
vertalen heel wat gebeurd.

Zo zijn er bijvoorbeeld Marcus, een Drentse vertaling
(Het Drentse Boek, 1981) en De goeie tieding door Max Douwes (Kok Kampen, 1988)
gelo men. Ook verscheen er een kerkliedboek in het Drents: Psalms en gezangen
in Drèents{ (Het Drentse Boek, 1991).