Brief Namens het bestuur van 't Aol Volk'

Aan :

Emmen, oktober
1979.

M.,

Op 27 oktober a.s. ‘s namiddags om half vier, zal in de
“Muzeval te Emmen, Boermarkeweg 43, de onthulling plaats vinden van een
plaquette ter nagedachtenis van Grada Eding-Askes.

Deze onthulling zal verricht worden door mevrouw Schil
thuis, Commissaris der Koningin in Drenthe :

U wordt bij deze vriendelijk uitgenodigd bij dit
eerbetoon aanwezig te zijn.

Namens het bestuur van

“ ‘t Aol Volk,”

met vr. gr.,

de secretaris

Weden 28, Emmen