Brief uit Merritt 22-02-'76

Brief uit Merritt 22-02-’76

Merritt, 22 feb ‘76
M,

U zult wel even raar hebben gekeken, toen u deze brief ontving. Als u dit leest, is een bewijs, dat dit epistel is overgekomen, ondanks onvolledige adressering.

Ik ben in Assen geboren, heb van 1933 tot 1948 in Beilen gewoond. De naam van mijn man was Rijtema. Hij werkte bij de N.V. waterleidmaatschappij. Mijn man overleed in 1948. Ben toen terug gegaan naar Assen. In 1954 ben in hertrouwd. Mijn tweede man was beroepsmilitair. Is 12 jaar in overzeese dienst geweest, waar de dienstjaren dubbel tellen. Toen mijn man op 1 mei 1965 met pensioen ging, was hij 54 jaar.
Daar van mijn kant, al de naaste familie in Canada woonde, hadden wij alles zo gereld, dat ook wij al op 26 mei 1965, naar Canada vertrokken. Misschien wel een eigenaardige maar tot zover beschouw ik dit meer als inleiding. Dan nu waar het om gaat.

Een broer van mijn man, heeft ons alle couranten gestuurd, die schreven over de treinkaping bij Wijster en de bezetting van het Indonesisch consulaat in Amsterdam. Nu stond in één van die couranten een stuk over: kwartetten is gezonder dan naar fabelkrant te kijken”, dit zou ik gaarne van u ontvangen. Alsmede indien mogelijk een mapje van 10 ansichten met de plaatjes van het kwartetspel. Ik dank u al bij voorbaat, voor de te nemen moeite. Is het uitvoerbaar en het blijkt dat het bijin gesloten geld niet voldoende is, laat u het dan weten en het eventueel tekort zal u worden toegezonden.

W. Dik
Box 1445
Merritt
B.D.
Canada