Brief uit Springhill 19-03-1991

Brief uit Springhill 19-03-1991

Springhill 19 maart 1991

Geachte Mevrouw Wijnholds

De vorige week ontvingen wij een geluidsband, opgenomen door de heer van Esch uit Glimmen, een zoon van een vriend uit Assen sinds bijna zestig jaar. De bijeenkomst ter gelegenheid van de uitgave van Avondlicht is volledig opgenomen en zo werden mijn vrouw, onze zoons hier, en ik in staat gesteld toch mee te beleven wat er die middag in Morg zich in hotel Karsten afspeelde.

Ik wil U en het bestuur, met name ook de heer van de Velde, mevr. Koot en de voorzitter bijzonder dank zeggen voor al Uw werk. Ik ben U persoonlijk zeer erkentelijk voor de vriendelijke wijze waarop U aan allen onze groeten vanuit Florida heeft overgebracht.
Het was mij niet duidelijk, hoe het lezen van mijn Vaders gedichtjes u zoveel moeite heeft gekost. Ik heb namelijk fotocopieën van alle gedichtjes (104) voor zover U die niet had, naar Nederland gestuurd. Deze waren door mijn Vader in zijn prachtige handschrift met de pen in een hardkartonnen schrift opgetekend, voorzien van jaar en datum en dikwijls ook nog met vermelding van bijzonderheden.
Dit boekje heeft een ereplaats in mijn boekenkast en het spijt me, dat U meer moeite heeft gedaan dan nodig was. Mijn waardering voor uw werk is er des te groter door en het resultaat, compleet met rake illustraties, is precies zoals de schrijver dat had gewenst. Hij noemde zijn verzameling zelf “Brummels” maar zou zeker content zijn geweest met de titel Avondlicht.

Inmiddels heb ik vanzelfsprekend ook een aantal boekjes besteld (mijn eigen exemplaar ontving ik tegelijk met het geluidsbandje), voor een paar vrienden en de kinderen in Amerika.
Nogmaals mijn hartelijke dank en U veel succes toewensend bij Uw werk voor de Stichting.

Met vriendelijke groeten en hoogachting voor U allen,

H.E. Braaksma
8454 Beachwood Crt
Spring Hill Fl 34606