Brief uitnodiging Lectori Salutem

Zweeloo , 29 november 1972.

Lectori Salutem !

Gaarne nodigen wij U hiermede uit tot bijwoning van een

HOES – HOLDERT

ter ere van Mevrouw Grada Eding – Askes, te houden op 8
december a.s. om 6 uur in ‘t Hoes van
Hol-an te Oud-Aa1den (Zweeloo).

Nu ‘t Aol Volk in Emmen bij haar 25-jarig bestaan zo
terecht de Culturele Prijs van Drenthe is toegekend, menen wij , dat onze Zweel
er Schrijfster, voordraagster, costuumdeskundige, enz. enz. , die van de
aanvang van ‘t Aol Volk met veler medewerking de drijvende kracht was, in haar
geboorteplaats een eigen huldiging verdient .

Wij denken daarvoor aan een gezellig samenzijn met hen
voor wie de Drentse cultuur iets betekent aan een gemeenschappelijke dis,
waarvoor de familie Kok een ‘ ‘HOLDERT-HAPJE t ‘ opdienen wil, terwijl de
Drentse dichter ROEL REYNTJES een tafelrede zal houden,

getiteld:” ‘n Speulderijgien op zien tied, Brengt jonk en
aold wel eens zo wied” .

waarop Grada Eding-Askes dan uitgenodigd zal worden uit
haar werk voor te dragen.

De kosten van het hapje plus een bijdrage in een aan
mevrouw Eding aan te bieden geschenk zullen f 5,– per persoon bedragen, bij
aanmelding bij te sluiten.

Met vriendelijke groeten

‘t Hoes van Hol-an

Jelle Vening, directeur

J. Kok, bedrijfsleider

De Oud-Aelder Kring,

Prof. Dr. H.J. Prakke, voorz.

Wil Vening, secretaresse