Brief van Albert Metselaar aan Jan Tissing

L.S. Jan Tissing,
HOOGEVEEN

Enige jaren geleden ben ik begonnen met het schrijven van
Drents talige gedichten, waarin actuele en histo rische onderujerpen met
betrekking tot de gemeente Hoogeveen (kom en buitendorpen) centraal staan.

Al met al heeft dat inmiddels al geresulteerd in een
aardig oeuvre, dat inmiddels ook al enige malen gebundeId en wel verschenen is.

Op deze manier tracht ik de bevolking bewust te maken van
hun culturele achtergronden. Mocht IJ interesse hebben, zal ik met plezier eens
een keer langskomen om uit eigen werk te lezen.

Hoogachtend;

ALBERT METSELAAR

05289-75584