Brief van Dr. H.J. Prakke aan Roel Reijntjes Meppen-Zweeloo (Dr.) 30-03-'77

Brief van Dr. H.J. Prakke aan Roel Reijntjes Meppen-Zweeloo (Dr.) 30-03-’77

Prof. Dr. H.J. PRAKKE
‘DE PRAKKEHOF
Tel. 05917/9462
Meppen (Zweelo, Drenthe)

Meppen/ Zweelo (Dr.), 30.03.77

Beste Roel !

Vanzelfsprekend zal ik je uitdrukkelijk verlangen om niet gecandideert te worden voor de M.v.d.Mei …. Respecteren. Meer nog: Ik kan er respect voor opbrengen, dat je zó bewust je eigen grenzen stelt. Want niet wegneemt, dat ik van overtuiging blijf, dat je talent in wijder kring erkenning en waardering verdient. Je levende contact met de ‘transpaludaanse’letteren blijkt opnieuw uit je Achterberg-vertaling in het jongste nummer van Oez Volk, – en hoe !
Zoals je weet werk ik nog altijd over Albert Steenbergen’s Faust-vertaling. Het is opvallend dat twee der groten uit de …. Drentse 19de eeuwse letterkunde dit contact met de ‘Grote’ literatuur elders, ook , op zo sprekende wijze, hadden: Steenbergen met zijn Faust-vertaling (Goethe!) en Alexander Lesturgeon met zijn Torquato Tasso – belangstelling, tot uiting gekomen in de vertaling van Chesbuliez’ studie over T. Tasso. Wie bewandelt buiten jou, deze wegen?

Tot slot ’n vraag: Drenthe kent wel zijn duivelssagen (Zie Jo Bergmans-Beint) maar de figuur van Faust – de middeleeuwse “magische meer-kunner”- (die wel bij S.J. van der Molen, volgens diens Fryske Segeboek, te Leeuwarden is verschenen, is bij ons, voor zover mij bekend, nimmer opgedoken.
Of vergis ik me daarin?

Wel heb ik zelf in mijn Bentheimer Grenztriptijk Di Picardt een “Faustische figuur’ genoemd. “Have nun, ach Philosophie … und Medizin)
Und leider auch Theologie /Wurehaus studiert, miet heissen Bemühe “…. Picaardt: Theolofie, medicijnen, Geschiedenis, Prachisterre, daarbij Landkolonisatie.. en jij bent mij daar in gevolgd met je rijmprent voor de eerste zitting van de Picard.Club. Dat komt mij nu wel te pas, vermoed ik. Een goed citaat zit er wel in.

Mijn vraag geht echter de middeleeuwse Faustfiguur. Ik heb zo juist bij de UB in Groningen Dr. Kossmann’s studie over “Das Niederländische Faustspeil des 17.th “ aangevraagd, en ben benieuwd of daarin enige aanwijzing voorkomt, of dit spel ook in onze contreien opgevoerd geweest is. We moeten er dan nog eens over praten.

Tot maandag ! met hartelijke groeten van huis tot huis.
Prakke.