Brief van Herman Doedens aan de heer Kuipers Utrecht 24-05-'68

Brief van Herman Doedens aan de heer Kuipers Utrecht 24-05-’68

H. Doedens
Tel. 712867
Giro 213688
Utrecht 24 mei ‘68
Ingen-houszstraat 5

Geachte Heer Kuipers,

U en Uw vrouw mijn gelukwensen voor het 25-jarig huwelijksfeest; ik kom van een maand verblijf in het buitenland terug en ben daardoor laat met mijn reactie. De vijf gulden voor de schrieverskring maak ik meteen over. Aan de Naarding herdenking zal ik graag deelnemen; maar voor mij zijn er bezwaren wat datum en reisgelegenheid betreft, zodat ik mijn definitieve toezegging nog niet geven kan.
Het zal U interesseren, dat ik werk aan studies over de Twentse dichter en pamflettert de Marko De thouars, die een groot deel van zijn leven in Heemse en Uw gemeente doorbracht; de secretarie te Hardenberg wist weinig van zijn verblijf en de duur ervan.
Mocht U iets over hem te weten komen, dan verneem ik het gaarne: hij leefde van 1807-1850, nam zijn ontslag al page van koning Willem I (na een liefdes verhouding met prinses Marianne), nam als luitenant deel aan de 10-daagse veldtocht, vertrok ± 1837 naar Heemse en “onderscheidde” zich daar als radicaal journalist. Tien jaar later week hij wegens veroordeling uit naar De Laar even over de grens. Van der Scheer heeft verschillende gedichten van hem uitgegeven. Geen Drents schrijver, maar als dialect auteur toch bij de regionale opleving betrokken +)

Hoogachtend, met Drentse groet,

+) Ik heb in de Driens Bladen over hem geschreven