Brief van Jacobus vertaald in Drents

ASSEN

De werkgroep Drentstalige kerkdiensten van de stichting
Drentse Taol heeft de brief van Jacobus uit het Nieuwe Testament vertaald in
het Drents. Met als titel Bericht van Jacobus was bij de vertaling het
Midden-Drents uitgangspunt.

Het Bericht van Jacobus wordt zaterdag 13 maart
gepresenteerd in de Jacobuskerk in Rolde om 16.00 uur. Na de presentatie en het
aanbieden van het eerste exemplaar gaat Jennie Lambers-Niers voor in ‘een
vesperdienst, waarin Jacques Bolhuis het orgel bespeelt en de Jacobus
kerkcantorij in het Drents zingt.

De werkgroep bestaat op dit moment uit Jennie Lambers-Niers,
Herman Lam- bers, Hans Katerberg, Alja Streutker-Betting, Renate Bolhuis-Veldman,
Frits Ro-senbaum, Albert Metselaar. Evert Akkerman en Ada Waninge-Vrieswijk.
Aan de vertaling werd verder meegewerkt door Jans Jeuring, Klaas Kleine, Jan
Kuik en Janny Alberts-Hofman. Harry Slot heeft meegewerkt aan de vertaling en
gezorgd voor controle op spelling en juist gebruik van het Drents.

Met de vertaling van de brief van Jacobus is een volgende
stap gezet op het pad dat in de jaren vijftig betreden werd. Toen hoorden
radioluisteraars voor het eerst bijbelwoorden in de Drentse taal bij de
Regionale Omroep Noord. Op 31 december 1955 werd een kerkdienst in het Drents
uitgezonden vanuit Gieten. Voorganger was de theologiestudent Gerard Nijenhuis.

Vanaf die tijd is er op het gebied van het bijbel vertalen
heel wat gebeurd. Zo zijn er bijvoorbeeld Marcus, een Drentse vertaling (Het
Drentse Boek, 1981) en De goeie tieding door Max Douwes (Kok Kampen, 1988)
gekomen.