Brief van mevr. Brink-Balke aan Roel Reijntjes

Assen, 3 september 1975

ASSEN

De heer R. Reyntjes

Kruisstraat 3

Beilen.

Sekr.: mevr W v d Brink-Balke

Einthovenstraat 11

Assen, tel.: 15068

Geachte heer Reyntjes,

Nu de spanning rond het groots gebeuren van de Nationale
Kruisboogkampioenschappen op 25/24 augustus 1975 in de Trianthahal te Assen
geweken is, wil het bestuur van Sportclub “Bartje” u hartelijk danken voor uw
medewerking en toestemming, die wij via Prof. Prakke ontvingen, orn het embleem
te mogen gebruiken voor het programmaboekje. De schutters waren allen blij dit
embleem ook aan te treffen op het pijlendoekje, dat zij t g.v. deze
kampioenschappen kregen.

Deze dag is voor allen een schitterend feest geworden,
waarop we met grote voldoening kunnen terugzien.

lamens het bestuur