Brief van neef over vader 30-06-'83

Brief van neef over vader 30-06-’83

Assen, do. 30.6.83.

Beste Dina,

Betreffende je vader heb ik de volgende aantekeningen die je misschien niet alle bekend zijn. Van 1897-9 was hij op de openbare lagere school van Vries, waar Moe van 1895-1902 onderwijzeres was, en waar hij dus 2 jaar bij haar in de klas heeft gezeten. In 1899 verhuisden Opa en Oma naar Norg, naar de boerderij van 1762 aan de Steeg – die later verbouwd is, een achterbaander in plaats van de zij-baander gekregen heeft en de naam “De Eshof”
Je vader behaalde de onderwijzersakte en de hoofdakte en de akten Frans l.o. Handtekenen l.o. en Schoonschrijven m.o. Hij was onderwijzer in Ruinewold van 1910-4 (Oom Boele was er hoof van een andere school van 1909-12), werd gemobiliseerd op 1.8.1914, was van 1915-7 sergeant bij de infanterie; onderwijzer in Farmsum 1917-20, hoofdonderwijzer te Leermens 1920-9 en te Assen 1929 56.
Hij wordt vermeld in “het 75-jarig bestaan van de rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Groningen 1861-1937” op blz. 120.
In “Drente, een handboek voor het kennen van het Drentse leven in voorbije eeuwen” onder redactie van J. Poortman (Meppel 1951)
Op blz. 272; zijn portret staat tegenover blz. 257.

Zijn necrologie door … A.J.Scholte staat, met zijn portret in de nieuwe Drentse Volksalmanak nr. 82

Nr. 82 (19640 blz. 27-32.
Ook wordt hij vermeld in de N.D.V.A. 71 (1953) blz. 106 en N.V.D.A. 100 (1983) blz. 41
Hij schreef in het maandblad Drente jrg. 9 (1938) 3-4, en verscheiden gedichtjes, als “ ‘t Winterkeuninkie “ in jrg. 14 (1943) blz 90; “De lebbepaol” 20 (1949) blz 155
Hij maakte de rijmprent “Weerom, doe Jan Fabricius in Assen kwamp op zien viefnzeuentigste verjoardag, den dartigsten September 1946”; en “Bevrijd” , voor de Nederlandse schoolkinderen, met een prentje van jou. (Deze kan ik op het ogenblik niet terugvinden.)
Hij schreef het zangspel “Herinnering” in 1948 met omslagillustratie van jou.
Hij gaf met T.C. Spesna Weiland tekenvoorbeelden uit onder de titel “Tekenprettig” , 6 stuks.
En schreef een schetsje “Jeugd-herinnering” in de bloemlezing “ Uut en um oes olde laandschap” van Jan Portman, die ik niet meer heb.
Wat ik van en over je vader heb, stuur ik je hierbij; mocht je iets hierdoor dubbel krijgen, stuur dat dan maan aan Henk of Hans; mijn kinderen hebben

er geen belangstelling voor.

Met een hartelijke groet, besluit ik deze,

Je oudste neef
Hennie Braksma