Brief van Timon Vuijk aan Roel Reijntjes Havelte 16-03-'77

Brief van Timon Vuijk aan Roel Reijntjes Havelte 16-03-’77

Havelte, 16/3 ‘77

Mijnheer Reijntjes

U heeft zich onlangs in de pers negatief over mij uitgelaten. Naar ik verneem hebt u zich intussen teruggetrokken als lid van het bestuur van de Culturele Raad, zodat er geen reden meer is uw optreden ter sprake te brengen. Persoonlijk voel ik mij, immers in het geheel niet betrokken bij uw opmerkingen, omdat zij elke grond missen.
Wel betreur ik het te moeten merken, dat uw kunstenaarschap onvoldoende gevoed wordt door het zoeken naar waarheid. Hoewel ik u dat meermalen aanbood, heb ik nog nooit gemerkt dat u er behoefte aan had geïnformeerd te raken over wat ik aan inzichten en nieuwtjes meedraag en over het werk wat ik verricht.
Te uwer informatie sluit ik een jaarverslag van de volkshogeschool bij, waarin ik uw bijzondere aandacht vraag voor pag. 2 daaruit blijkt dat sinds mijn aanwezigheid hier, het aantal Brenten voor wie het werk functioneert verdubbeld is.

Ik wens u vrede en evenwicht toe, het allerbeste, Simon Vuyk