Brieven Streektaal

BRIEVEN

Brieven mogen 170 woorden lang zijn en moeten zijn
voorzien van naam e het recht voor
brieven in te korten. Lezersredactie, Postbus 60, 9700 MC

Streektaal

Bij oordelen over de streektaal wordt vaak voorbijgegaan aan de context.
Bijvoorbeeld de natievorming. Door middel van macht en onderwijs is de
standaardtaal opgelegd. Natietaal wordt in een globali- serende wereld echter minder belangrijk. Meer ruimte voor regio en streektaal derhalve. Een tweede is het
menselijk gedrag, in het bijzonder statusdenken. Op dit terrein lijkt sprake
van enige opvoedingsruimte rond de streektaal. Een derde context: onderzoek
laat zien dat het gebruik van streektaal
niet schadelijk is, ja, eerder leren
bevordert. Een laatste: de functie van streektaal is verloren gegaan.
Maar de wereld verandert en soms komen werelden in een nieuwe vorm terug.
Resteert de wil om iets met streektaal te blijven doen. Of dit ‘taalwollen’
inmiddels ook niet is geknakt, is een vraag. Dat kan alleen worden onderzocht
door ‘harde’ actie richting samenleving en politiek. Conferenties en meningen
van schrijvers helpen niets voor het behoud van de streektaal.

Schipborg, Klaas Koops