Bundel met nagelaten werk in Drents van Harm Boer

DWINGELOO

De bundel met het naogelaoten waark van Harm Boer hef de
titel ‘Wat is en wat was’. Ook deur dizze uutgave zal de naeme van de
dichter-schriever Harm Boer blieven veurileven.

Harm Boer, dichter en schriever van verhalen. Jaoren
aachter mekaer verzorgde hij aovends en middaegen in en buten Drenthe waor as
hij zien gedichten veurdreung en zien verhalen veurlas.

Harm publiceerde niet; dat durfde hij niet an; zien
bescheidenheid ledt hum dat niet toe. Een paer meinsen uut zien umgeving hebt
hum over dizze drumpel hen etild. Zodoende verscheen in november 1987 zien
eerste bundel gedichten en verhalen dat as titel kreeg: ‘Nao melkenstied’.
Dizze uutgave was een groot succes; twee maol verscheen der een herdrok. In
november 1991 verscheen zien tweede bundel ‘Van onder de linden’. Ook schreef
Harm lange tied wekelijks een stukkie in een huus-an-huusblad.

Al het waark van Harm is mild van toon, nooit kwetsend,
dat lag nou ienmaol niet in zien aord. Maor misstaanden en zaeken die hum dwars
zaten stelde hij in zien waark wel an de orde. Staark was hij in het schrieven
van humoristische stukkies. Gebeurtenissen uut het verleden en belevenissen in
zien zo vertrouwde omgeving in Lhee waren zien bron van inspiratie, Treffend
bint een aantal gedichten waorin hij schreef over markante dorpsgenoten.

Harm vertrok saemen miet zien vrouw uut Lhee; zij gongen
in Dwingel ‘kleiner wonen’. Der was weer volop tied um te schrieven. Een
tragisch ongeval op 1 april 1995 meuk een abrupt einde an zien leven. Ook zien
vrouw Geertien, zien levensgezel en steun en toeverlaot, overleefde dit ongeval
niet. De bundel wordt 12 november in restaurant Onder De eiken in Dwingeloo
gepresenteerd.