Correspondentie 1946 - 1983

Diever, 18 maart 1946

Geachte Duiven,

Om te beginnen wil ik je mijn compliment maken voor je
prestatiè, geleverd door het schrijven van de revue “Oes Drenthe “ en de
prachtige opvoering daarvan. Eindelijk smaakte ik ook het genoegen dit
prachtstuk te bewonderen, n.l. verleden Dinsdag in Steenwijk. Ik heb er ten
zeerste van genoten. Dat het heel mooi was, dat had ik al van verschillen de
zijden gehoord, doch ik moet je zeggen, dat het mijn verwachtingen toch heeft
overtroffen. Wat ik je verleden Dinsdag vragen wilde is, Ot je al hebt
afgerekend met de Meppeler Courant over 1945 en welk tariet ze in aanmerking
namen. We hadden het er immers op 4 November in Meppel over. We vroegen ons
toen af, of ze hetzelfde tarief dan wel een hoger tarief zouden berekenen. Ik
heb nog steeds niet afgerekend en alvorens ik het boek inzend, zou ik graag
even vernemen, hoe men handelt. Doe het maar in het kort hoor. Ik weet, dat je het
ont zettend druk hebt. Je schrijft me toch wel even, want ik zal je de eerste
tijd wel niet zien. Voor 31 Maart kom ik niet in Nijeveen en dan ben jij er
weer niet. Ik meen, dat ik je gisteravond tegenkwam. Ik zie echter zo slecht
door mijn bril’ dat ik de mensen pas goed onderscheid als ik er vlak bij ben. Op het laatste moment
meende ik te constateren, dat jij je bij het viertal bevond. Je had echter zo’n
snel held, dat ik je liever niet stoorde. Ja, ik had de lef mij in jullie
afzetgebied te dringen. De mannelijke afdeling zal er wal niet erg mee
ingenomen zijn zeker, Of is men in Nijeveen niet zo bekrompen meer. Jullie
verbouwen daar goede jonge vrouwluu hoor. Het exemplaar, waar mee ik een
verkerinkje heb aangeknoopt, kan ik best mee opschieten. We zijn wat de zang betreft inmiddels begonnen met
het instuderen van de verplichte nummers. Schrik niet, we zijn zo brutaal in de
3e afd. uit te komen. Loopt het fout, welnu, dan komen we op een volgend
concours in de 4e afd. uit.

Heer Duiven, ik dank je bij voorbaar voor je inlichting
inzake het correspondentschap.

Met vriendelijke groeten,

A. Mulder

Achterstraat 10

Diever (Dr.)