Culturele prijs voor pionier van Drentse dialect

ASSEN „Op een geheel eigen wijze hebt u pioniersarbeid
verricht ten behoeve van de verbreiding van de Drentse taal en geschiedschrijving.
Uw aanpak, stijl en optreden, ademden het typisch Drentse volkskarakter: rust
en volharding. Vanaf de jaren vijftig ijverde u onvermoeibaar voor de Drentse
taal en was daarbij een conflictvermijdende persoonlijkheid”.

Dat zei commissaris der Koningin dr. ir. A.P. Oele
gisteren tegen Gerrit Kuipers uit Hardenberg in de statenzaal van het
provinciehuis in Assen. Hij overhandigde hem de oorkonde en bijbehorende 2000
gulden die de Culture prijs van Drenthe 1983 vergezelden.

Gerrit Kuipers kreeg de prijs omdat het college van
gedeputeerde staten van Drenthe hem beschouwt als één van de pioniers van de
Drentse taal en geschiedschrijving en hij voorbeeldig en inspirerend actief was
en nog steeds is.

Eerder kreeg Kuipers al de versierselen behorend bij de
Orde van Oranje Nassau (1976) en de Zilveren Anjer van Prins Bernhard (1983).

Lammert Huizing uit Hooge. veen, die namens de commissie
die de voordracht heeft gedaan, een toelichting gaf, betrok ook Jan Weggemans
in de hulde als één van de mensen van het eerste uur, die samen met Gerrit
Kuipers en anderen „ het bedde op emaakt hef veur de schrievers en dichters, de
cultuurdragers van vandage”. Huizing gaf een overzicht van Kuipers
schrijversleven vanaf „’t blattie van de sportclub VKW in Bork” tot en met
de 200 afleveringen die Kuipers maakte voor de regionale omroep. Dat Gerrit
Kuipers ook nieuw geluid laat horen stipte Huizing aan door te constateren dat
ook de kruisraketten niet aan Kuipers voorbijgaan.

Gerrit Kuipers maakte in zijn dankwoord duidelijk deze
keer net zo verbaasd te zijn geweest als beide vorige keren dat hem een
huldiging ten deel viel. In zijn dankwoord betrok hij ook zijn echtgenote, die
menig keer aangedrongen heeft „of ie wel ies ‘n leer hen bedde wol
kommen”.

Hans Heyting gaf een gevarieerd beeld van het werk van
Gerrit Kuipers door enkele verhalen, gedichten en woordspelingen voor te
dragen, hetgeen afwisselend een vlotte lach of een instemmend knikken teweeg
bracht.

De bijeenkomst werd•opgeluisterd door het trio „Jan
Toerlesjoer”, bestaande uit Jan Klinkenberg, Bert Lots en Ludica Lookman,
dat oude Noordnederlandse dansmuziek en liedjes ten gehore bracht.