Daar bij die molen door A. Stevens

Wij hebt no een bejaardensoos

en gaot al best van start,

al zint oes haoren dan ook gries,

vrij blieft nog jong van hart.

En komt geregold bij mekaor,

maokt praotias bij de thee

en elk döt daor zien spellegie,

‘t stemt iedereen tevree.

Refrein:

Wij zint gebörgen en zunder zörgen

vindt no verpozing, zint dankboor en voldaon

Wij zint gebörgen en zunder zörgen,

vindt no verpozing, zint dankbaor on voldaon.

Want wij bejaarden zint zo vaok

vergeten en allien,

en op zo’n dag dan kun wij ook,

Weer olde vrunden zien.

Want menig uurtie zit wij daor,

En veult oes dan woor rnens,

dat oeze soos nog gruien mag,

dat is oes aller wens.

Refrein:

Wijze : Daar bij die molen.

A. Stevens.