De Balderbusse 31-10-1987

De Balderbusse 31-10-1987

De Balderbusse
Door Jan Veenstra

De schaamstreek van de PvdA.
“Wat vien ie der van?”vrag elisabeth Veenhoop an douwe Jan Droeviger. Zij hef net hiel sekuur een vette kop in menaar zitten plakken veur het volgende nummer van het geheime en onofhaankelijke weekblad De Balderbusse. Elisabeth is de uutgeefster maor zie döt ok de opmaak en het drukwark. In het redaktielokaal, achterin Handelsdrukkerij Veenhoop, bint Elisabeth en Douwe Jan, de heufdredakteur en ienigste journalist, drok gang mit heur kraant.

“Mooie kop, Bets,”zeg Douwe Jan, “Drenthe is de schaamstreek van de PvdA. Het liefst holdt die sociaal-demokratische kultuurbarbaren der een hight-tech bijgeblad veur. “Douwe Jan en Bets bint bij toeval op een schandaal esteuten dat zie nou in een groot achtergrondartikel wereldkundig maken zult. Bij toeval is eingelijk niet de goeie uutdrukking want echte journalisten zoas Douwe Jan hebt er een neuse veur. Die weet waor het neis te vienden is. Bijveurbield op de sosaovend veur allenstaonden waor Douwe Jan en Bets lid van bint. Zie leupen menaar daor tegen het lief en hebt nou een dikke maond stiekem verkering. Ok de vrucht van hear liefde, het weekblad De Balderbusse holdt ze geheim. Gieniene wet dat zij der achter zit. Hoe ze dat doet mit de verspreiding? Dat was ok de grote vraoge veur Dauwe Jan en Bets want, kraanten maken, zeker een geheime, is allennig mooi wark as ze ook elezen wordt. Nao een lange nachtelijke diskussie en nao het zuut evalueren van diezölfde diskussie in een romantisch kussengevecht, hebt zie der vrouw Puthoek op evunden. Vrouw puthoek is beheerster van het Anker daor ook de soosaovenden veur allenstaonden eholden wordt en ze is chantabel. Vrouw Puthoek is namelijk getrouwd mit een zeeman. Daor zit wat ongemakken anvast en daorumme hef ze zo nou en dan heur kleine uitstappies naor Nijverdal, naor een zekere Willem. Onschuldig vertier. Een kwestie van lekker eten, wat praoten, een hap in ’t oor, een kneep in de bille en as ’t er van komp dan komp het er van. Nog veur zunsopgang brengt Willem heur altijd weerum naor huus. Hij mag dan een woesteling wezen, een heerlijke bruut zoas vrouw Puthoek hum in heur geheime gedichies beschrif, hij is wel een heer. Zie huuft niet mit de busse weerum. Um dezölfde reden as vrouw Puthoek was Douwe Jan lest al in de vrogte op pad. Hij fietste van Bets heur huur naor zien eigen flat. In de auto bij ’t stoplicht herkende hij mitien de beheerster van Het Anker die anminnig tegen een vrömde kerel anscheuf. “ie waren der eergistermorgen vrog bij.:” zee Douwe Jan een dag of wat later tegen heur toen zie het iens eworden waren over de vergoeding. Goed betaald en potdicht taogt vrouw Puthoek nou elke vrijdagnacht mit zeshondervieftig nummers van De Balderbusse achter op de brommer deur Drenthe. Zie spaart veur een bubbelbad. Veurige week zaoterdag was der weer een soosaovend veur alienstaonden in Het Anker. Vrouw Puthoek hung mit kleine oogies achter de bar te hopen dat alleman vrog hen huus gaon zul. Het lucht was net weer an en de veurzitter stun mit een rooie kop zien dia’s in te pakken. Mooie dia’s van een kulturele reis deur Griekenland. Jammer genog was hum bij het samenstellen van de diaserie wat ontkomen. Der zat iene teveul in . Kultuur van grote klasse, dat wel en ok van klassieke schoonheid maor het zetten grote vraogtiekens bij het allenstaonde karakter van de veurzitter. Waor blief ie as zölfs de veurzitter niet rouw an de staturen is. Douw Jan wol gien praoties hebben en zat an de bar.
Een endtie wiederop zat Bets te borrelen mit de kampioensploeg sjoelen van eerder op de aovend. Simon Dap, een bejaord en wat zwiegzaom lid van de soos, scheuf naost douwe Jan. “Ie ok ien?: zunder het antwoord af te wachten bestelde hij twei borrels. Intussen was het accordeonduo “Happy Together”al wat jaankerig reur mit het eerste walsie “die olde Grieken waren tenmienste wies op heur kultuur.”zee Simon Dap terwijl hij in zien glas loerde. “koom daor in Drenthe maor ies um”.
Öch”, zee Douwe Jan, “zul ’t zo arg wezen?” Hij had de kop der nog niet goed bij en keek wat glunig over zien scholder naor de sjoelploeg. De veurzitter was bezig Bets ten dans te vraogen. De miegert, lene die zukke dia’s mak is niet te vertrouwen.
“werachtig wel en weej waor ’t echt arg is? Bijde P van de A. die schaamt heur veur Drenthe. Ik kan ’t weten. Ik bin der lid van.”
“Maor de PdvA was toch de partij van de verbielding an de macht?” vreug Douwe Jan toen hij zag dat Bets netties op afstaand daanste. “Allang niet meer”, sneug Dap. “Het is een groepie karriéremakers dat op de miest clichémaotige wize anjag achter het Yuppiebestaon. Machtsgeile managers bint het mit de verbielding van een bos uiten. Ie kriegt der traonen van in de ogen. Die luit hebt een hekel an Drenthe. Het is heur veuls te veul plattelaand. Daor kuj niet over schroeten an de borreltaofel nao afloop van het automatiseringsseminar. Dat schroeten hebt ze neudig umdat ze heur zo schaamt, de mieghummels”Simon Dap sleug mit voest op de bar en reup: ‘Put, doet mij en dizze man der nog iene in”. Hij wachtte tot de borrels der stunden. “Weej waor de praotiesmakers heur hielemaol veur schaamt?” Douwe Jan wus het niet. Hij zag dat Bets weer was gaon zitten. “Veur het Drents, veur het dialekt. Dat viendt ze boers en plat en dom. Zij schaamt heur te pletter. Eingenlijk doet PvdAérs in Drenthe de hiele dag niet veul aans as heur schamen, want zij hebt heur eigen verbielding verkwaanseld veur de obligate bieldvörming van de Randstad. Die geblokkesbroekte wiendeier, die frisgeföhnde klop-klop feministen, die Drentse Yuppies, halfzolte Druppies, dat bint het” Dap zat hum al weer op te wienden en spirreweerde wild in ’t rond. Douwe Jan gaf een rondtie, Iniens stun Bets naost hum. Zie bestelde bitterballen en schoerde mit heur heup langs zien bien. Hij keek op zien horloge. “Pfff”, Dap zat stief te snoeven, “dat nuumt heurzölf nou progressief. Lao mij niet lachten. Zet tien willekeurige Drentse schrievers op een riege en ie hebt meer progressief elan in huus as dat er in die hiele partij rondlöp. Kultuur gef de identiteit an een volk. Een beetie progressieve partij zul toch zölf de kultuurportefeuille willen hebben. De PvdA in Drenthe hef nog nooit heurd van Jack Lang. Zij kent allennig Rolex en Kappa. Hier, zeeden ze tegen die ienzaome CDA-gedippeteerde Pastoor, hier hej kultuur,. Vernuver oe wat mit het dialekt maor denk er umme, het mag gien geld kosten”. Simon Dap doeknakte en der biggelde hurn een dikke traon over de wange. “Ik schaam mij veur mien eigen partij. “snokte hij.
Dat was zaoterdagaovend. Vrouw Puthoek was in slaop esukkeld en schrïok pas wakker toen iederiene vort gung. Zaoterdagsnachts is Douwe Jan der niet meer an toe ekomen. Ie mut ok wel miegert van een journalist wezen aj veur de typemachine kiest as hemelse billen en een satijnen vel tussen koele lakens op oe ligt te wachten.
Vandaag evenzogoed schrif hij zien sociaal beweugen heufdartikel over het verdriet van S. Dap en de schaamstreek van de PvdA. Het komp in De Balderbusse. Lees die kraant.