De bedoeling is iedereen ‘wiezer’te maken

INTERVIEW

MARTIN KOSTER EN
GERARD STOUT

De Dichter en schrijver maken literaire glossy voor het
Noorden •

Magazine richt zich op proza, fotografie, poëzie ‘en
beeldende kunst

Door Annemarie Hommes Peize/Lieveren Met een exemplaar
van het Schotse magazine North in zijn rugzak gestoken kwam Drentstalige
dichter Martin Koster uit Lieveren afgelopen zomer terug van vakantie inw
Schotland. Dacht hij. Het gratis fliterair tijdschrift, waarin goed geschreven
Engelse en Schotse Iteksten naast elkaar worden afgedrukt, was eenmaal thuis in
geen velden of wegen meer te {bekennen. Het idee een soortgeIlijk tijdschrift
voor het Noorden maken liet Koster echter niet los. Met als resultaat het
eerste rexemplaar van NRD, een glossy rover literatuur en beeldende 1<unst
voor Noord-Nederland en Noord-Duitsland. Schrijver Gexard Stout uit Peize hielp
Koster het idee van een nieuw, fris magazine op het gebied van
streekNederlands, Fries, Stellingwerfs en Hoogduits te verwerzenlijken.

De titel NRD lijkt cryptisch.

Na uitleg is het een voor de hand liggende naam, waarover
niet lang hoefde te worden nagedacht, vertelt Koster. ‘We dubden over Noord op
zijn Nederlands of Nord op zijn Duits. In navolging van het Schotse blad North.
We besloten de klinkers eruit te gooien. Dan kun je alle kanten op.

Inderdaad ook de kant van Duitsland. Stout: “Het
Noorden is grenzeloos. Wij hebben onze eigen identiteit. De zoektocht naar wie
we zijn, stopt niet bij een gemeente-, provincie- of een landsgrens.
Ost-Friesland hoort bij NRD en andersom.” Het eerste NRD-nummer, met een
foto op de omslag van de Emslandtunnel die Noord-Nederland en Noord-Duitsland
met elkaar verbindt, ligt voor 5 euro bij Boekhandel Godert Walter in Groningen
en bij Boekhandel Daan Nijman in Roden te koop.

Kosters idee is – kortom – snel in daden omgezet. Stout:
“Bewust. We hadden bekende kundige schrijvers en beeldende kunstenaars uit
het Noorden kunnen benaderen met de vraag of ze mee willen werken. Die zeggen
dan enthousiast; we denken er over na. En voorje het weet ben je maanden
verder. Wij kozen voor de omgekeerde weg. We maken wat, dachten wij. En
verspreiden het magazine daarna onder mensen van wie wij denken dat ze moeten
weten dat het er is. Dan komen de bijdragen van anderen straks als
vanzelf.”

Deze aanpak lijkt te werken. Tonko Ufkes, Gerard
Nijenhuis, Flip Drukker, Erik Bilion, Chrétien Schouteten, Carl-Heinz Dirks
(Emden) en Gerd Constapel (Leer) meldden zich al aan voor nummer twee, die in
de zomer uitkomt.

Om uit de kosten te komen bedachten beiden een ingenieus
plan. “Iemand van wie een bijdrage wordt afgedrukt betaalt 50 euro. Dan
krijgt diegene tien exemplaren van NRD”, legt Stout uit. “Eén voor in
het archief of voor de eigen ego. De overige negen om door te geven. Zo
ontstaat een soort van leesclub.” Op die manier komt het doel van beide
mannen in zicht. Dat is de generatie aandachtige lezers en kijkers bedienen.
Koster. ‘Veel literatuur en beeldende kunst blijven onopgemerkt. Ondanks
inspanning van schrijver, dichter, fotograaf of kunstenaar. NRD biedt ruimte
aan de top en subtop op het terrein van proza, poëzie, fotografie en beeldende
kunst.”‘We willen ‘wiezer’ (van elkaar leren: red.) worden”, vult
Stout aan. “Daarom heeft NRD ook geen website, geen digitale sociale
ruimte, en is er geen app voor onze kunsten. We praten met elkaar. We hechten
aan aandacht en zorgvuldigheid. Iedereen die wat instuurt krijgt feedback. Of
kom maar koffie drinken.’Dan praten we ondertussen over de opgestuurde teksten.
In- I houd is voor ons belangrijk. We plaatsen geen sinterklaasgedichten. Maar
soms is het enige waarover we vallen een teveel aan: ‘en dan’, of: ‘en toen’.
Dat kan er zo tussenuit. Misschien is de tekst dan wel publicabel. We geven
graag tips. Communicatie daar gaat het ons om. ‘Wiezer’ worden.”

Annemarie.hommes@dvhn.nl