'De droom is voorbij’ Nieuwe kindermusical van Bart Veenstra

GASSELTERNIJVEEN — De jeugd van de Meester Emmensschool in
Gasselternij- veen komt eind maart op de planken met de musical „De droom is voorbij”,
speciaal voor hen geschreven door de toneelschrijver Bart Veenstra.

In de musical staan het gemeentebestuur en de raad van
Gasselte centraal. De bezuinigingen hebben een noodtoestand teweeg gebracht in
de gemeente Gasselte en in een spoedvergadering zoekt de raad naar een
oplossing.

Het besluit valt om te komen tot geestelijke en morele
herbewapening. De bevolking moet een hart onder de riem worden gestoken. Voor
dit doel wordt een speciaal bureau samengesteld, dat in verbinding staat via
een „rode lijn” met het kabinet in Den Haag. De opzet mislukt, omdat men alleen
oog heeft voor eigen noden. Hierop komt er een sterke man, die orde op zaken
zal stellen.

Direct bij zijn installatie wordt hij echter al weer de deur
gewezen. Hij brengt de democratie in gevaar en dat mag onder geen beding
gebeuren. Tenslotte komt men dan tot overleg tussen bestuur en bevolking en de
oplossing blijkt het ei van Columbus te zijn. Men besluit alles eerlijk te
delen. Zelfs de burgemeester levert de helft van zijn salaris in. Met gevolg
dat de gemeente Gasselte een parel in de samenleving gaat worden. Vanuit Den
Haag komt minister president Lubbers over om het bestuur van Gasselte te
onderscheiden met het Grootkruis van Verdienste voor de unieke prestaties wat
sociaal en economisch beleid betreft.

Is dit niet wat te zware kost voor jeugdige toneelamateurs?
Veenstra had er geen problemen mee. „Toen ik er aan begon, was ik mij er goed
van bewust, dat een zo actueel onderwerp omzichtig moest worden behandeld. Er
zijn mensen die werkelijk in nood verkeren en dan hoeft men geen geintjes te
maken over de gevolgen van de bezuinigingen. Omdat het voor de jeugd is, moest
ik er toch lichtvoetig doorheen. Je kunt de jeugd niet opladen met alle nare
dingen van deze tijd. Al vind ik het helemaal niet zo gek, dat ze af en toe
eens hun neus in de minder leuke dingen moeten steken… Ze kunnen er alleen
wat van opsteken. Daarbij heb ik wel gezorgd, dat er geen kwetsende opmerkingen
in het verhaal voorkomen. Ben geruststelling is tevens, dat het hoofd van de
school, de heer Brouwer, een artistieke inslag heeft met gevoel voor toneel. We
hebben het geheel doorgepraat en als pedagoog zag hij geen enkel bezwaar”,
aldus de schrijver uit Gasseltemijveen. „De droom is voorbij” is de derde
musical die Bart Veenstra schreef voor de Meester Emmensschool. De eerste stond
in het teken van de energiebesparing en werd door de SVEN, de stichting voor
energiebesparing aangekocht om landelijk te verspreiden.

Is „De droom is voorbij” alleen bestemd voor plaatselijk
gebruik of gaat er meer mee gebeuren. En is het voor de scholen een betaalbare
zaak? Veenstra: „Wat ik voor de Emmensschool doe, is plezierwerk. We praten
nooit over kosten. Wel ligt het in mijn bedoeling de musical te herschrijven.
Het is nu plaatselijk gesitueerd. Daarna breng ik het onder in de
toneeluitgeverij van mijn vrouw. Zover zijn we echter nog niet. Er blijkt op de
scholen steeds meer animo te zijn voor het gebruik van het dialect. Bij het
voortgezet onderwijs stapt men er mee op de planken en met veel plezier. Mocht
dit bij de lagere scholen ook mogelijk zijn, breng ik de musical straks in het
dialect. Ik zie dat echter zo nog niet zitten”, aldus Bart Veenstra. „Meester
Brouwer zei nu al dat de teksten pittig zijn. Er moet uitleg bij gegeven worden.
Als ik ze nu ook nog in het dialect breng voor de zeer jeugdigen, kan het wel
eens onoverkomelijk zijn. En voor mij mag het, dialect op school, maar ze
moeten er wel om vragen”.

Er is inmiddels al een afspraak met een platenmaatschappij
gemaakt, die een en ander op de plaat gaat brengen.

Bijschrift foto Toneelschrijver Bart Veenstra: „…geen
geintjes over gevolgen bezuinigingen…”.