De geneugten van een bevrijde vrouw

RECENSIE

Door Gerard Stout

Ria Westerhuis (Oud Avereest 1959) is vooral bekend door
Minnezinne. De bundel erotische gedichten die ze schreef samen met Delia Bremer
zorgde voor enige ophef, alsof erotiek vreemd zou zijn aan Drenten. Haar
solobundel Zundags goed telt bijna zeventig gedichten. Het titelgedicht
beschrijft een voltooid bestaan als nette kleding in de pronkkamer. Pas als het
leven is afgerond is er tijd om voor eeuwig te rusten.

Het merendeel van de gedichten laat zien dat Ria
Westerhuis allerminst aan de rust van de pronkkamer toe is. De poëzie
beschrijft een heftig leven met zachtmoedige kanten. Haar hele bestaan is
doordrenkt met erotiek en lustbeleving. De ene keer lukt het beter om de
lijfelijke behoeften te bevredigen dan de andere keer. Vooral als blijkt dat
een geliefde meer is dan een lijf.

De geboortegrond
is haar geliefde, ze is trots op haar
afkomst. Langzaam verschuift de hartstocht naar de andere sekse. Ze
neemt geen blad voor de mond. In Roest komt ze een oude geliefde tegen.
‘Achtentwintig jaor later / zag ik oe weer / verbaozing / oen bollende
spiekerbroek / prikkelde, herkende mij’.

Ria Westerhuis is direct, ze buit tegenstellingen
maximaal uit, vaak met een onderkoelde boosheid. ‘Ie waren aans eworden / zij
har oe goed, / heur beste daon’. Een andere vrouw heeft haar minnaar ingepikt.
Ze hoeft hem niet terug. Wrok lijkt haar vreemd te zijn. Ze geeft zich over aan
wat haar in de muut komt. ‘Vuur flakkert op ‘t water / ik dompel mij onder /
met ‘t zwiet veur de kop / spiet is veur later’.

Spijt is een zinloze emotie en uit de bundel blijkt geen
moment dat spijt later in haar leven nog een rol zal spelen. Zundags goed is
geen rustplaats voor een voltooid leven, maar beschrijft de geneugten van een
bevrijde vrouw die haar afkomst koestert en het leven neemt zoals het zich
aandient. Volg de zinnen en pluk de dagen.

Boek Zundags goed Auteur Ria Westerhuis Uitgever Het

Drentse Boek Prijs €11,50 (78 blz.)