De Griekse tragedie die leidde tot een hogeschool

Voor alle duidelijkheid: Hij heeft het boek niet
geschreven omdat hij alsnog zijn gelijk wil halen. Of omdat hij frustraties van
zich af moest schrijven. “Dat zou niet goed zijn, als ik daar na twintig
jaar nog mee rond liep.” Klaas Koops vond dat de perikelen rond de fusie van de hogescholen in
Groningen (die uiteindelijk leidden tot de huidige Hanzehogeschool) ge woon een
bijzonder verhaal vormden. Daarom schreef hij
‘Het Feithhuis’.

Door Maaike Trimbach

Klaas Koops uit Schipborg is een veelschrijver. Hij heeft
verscheidene bundels met Drentse gedichten en verhalen op zijn naam staan. Zijn
eerste Nederlandstalige boek ging over onderwijsvernieuwing. ‘Het Feithhuis’ is
net twee maanden uit, de komende maanden verwacht hij de verschijning van nog enkeIe boeken. En hij
is naarstig op zoek naar een uitgever voor
een manuscript. Hij schrijft omdat hij het leuk vindt en omdat hij
overal een verhaal in ziet. Dat was volgens hem ook de belangrijkste reden om ‘Het Feithhuis’ te schrijven.

Koops was van 1986 tot 1990 secretaris van het College
van Bestuur van de Rijkshogeschool Groningen. Het instituut was de eerste
Rijkshogeschool in Nederland, ontstaan uit een bundeling van diverse kleinere
hoger-onderwijsopleidingen. In zijn functie was de organisatiepsycholoog nauw
betrokken bij alle overname- en fusieplannen. “Als secretaris heb je het
beste overzicht van allemaal, je bent een spin in het web.”

Het Feithhuis aan de St. Jansstraat was het
‘hoofdkwartier’ van het College van Bestuur. Daar vonden de belangrijke
vergaderingen plaats. En die verliepen niet allemaal in even goede harmonie, zo
blijkt uit het boek. Er werd heel wat gekonkeld en geruzied achter de
monumentale gevel van het Feithhuis. Niet voor niets waren bijna alle
betrokkenen van het eerste uur van het toneel verdwenen, toen de
Hanzehogeschool ” Groningen in 1993 zijn beslag kreeg. Zegt Koops
“Als secretaris heb je daarin een vreemde rol. Je weet alles, maar je bent
geen partij.”

Oorspronkelijk had Koops een roman willen schrijven over
die woelige periode in de geschiedenis van de Hanzehogeschool. “Maar ik
heb het schrijven van romans nog niet in de vingers. Een volledig fei- telijk
verhaal wilde ik ook niet, dan had ik veel meer research moeten doen. Bovendien
wilde ik dat het een leuk en leesbaar boek zou worden. Daarom heb ik gekozen
voor een reconstructie. Vanuit mijn eigen perspectief. Door deze vorm kon ik me
ook wat dichterlijke vrijheden permitteren. Het meeste dat in het boek staat,
is echt zo gebeurd. Van sommige dingen denk ik dat ze zo gebeurd zijn of
ze hadden zo gebeurd kunnen zij
n.”

In eerste instantie wilde hij de hoofdpersonen andere na
men geven. “Ik had al een hele lijst opgesteld met alternatieve namen.
Maar het werd er nodeloos ingewikkeld van en de personen waren ook door de
situatie te herkennen. Dus uiteindelijk besloot ik maar de echte namen te
gebruiken.”

Hij vroeg geen toestemming aan de betrokkenen. Voor
in het boek schrijft Koops dat hij vond
dat het wel kon want “het was niet mijn bedoeling te beschadigen ofte kijk
te zetten.”

De schrijver vindt
zelfs dat hij sommige sleutelfiguren beschermd heeft. “Ik heb niet alles
opgeschreven wat ik weet, omdat sommige mensen daardoor in hun huidige functie
wel eens ernstig in de problemen zouden komen.”

‘Het Feithhuis’ van Klaas Koops is verschenen bij
internetuitgever Gopher in Utrecht. Het
boek kost € 14,- en is alleen te koop via www.gopher.nl

DOOFPOT

Koops presenteerde zijn boek in mei in het Feithhuis, dat
nu een horecagelegenheid is. Tot zijn grote teleurstelling kwamen de
meeste hoofdpersonen uit zijn boek niet
opdagen. “Terwijl ze, als het goed is, wel een uitnodiging hebben
ontvangen. En ik weet van sommigen van hen zeker dat ze het boek hebben
gelezen. Ze hebben me niet eens een briefje gestuurd. lk heb het gevoel dat het
door betrokkenen in de doofpot wordt gestopt.”