De Liekstee van de herindeling schraolt

Het zit er weer op, de ganzenmarkt in Coevorden. Vertier en
historie voor een dag samengebald.

Het dunne glas van de Drostenzaal in het Kasteel bleek niet
bestand tegen de gespeelde angstkreten van de goedgeluimde jongens en meisjes,
die honderd meter verderop in een nieuwerwetse draaimolen tot duizelingwekkende
hoogten stegen. In die Drostenzaal spraken, op verzoek van de eerbiedwaardige
Picardtclub, twee deskundigen over het openbaar bestuur: Van Dingspil tot
Dorpenronde.

In de wat vaktechnische betogen van dr. P. Brood (voormalig
rijksarchivaris van het Gronings en Drents Archief) en professor mr. J.W.M.
Engels (bijzonder hoogleraar gemeen terecht/gemeentekunde in Leiden,
hoofddocent staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en voor D66 lid van
de Eerste Kamer), trok in vogelvlucht het fenomeen burgemeester voorbij. Eens
het bestuurlijk verlengstuk van de almachtige koning, en mogelijk in 2006 een
door het Volk gekozen lokaal ‘regeringsleider’ met vergaande bevoegdheden.

Die enigszins zware kost werd juist op tijd verluchtigd door
Anne Doornbos, gemeentesecretaris te Noordenveld. Op de door Roos Nag tegaal
Bosnak gemaakte Picardt prent schreef hij, vooruitlopend op die
burgemeestersverkiezingen, het volgende Drentse gedicht:

As de boerboom klunk tussen de lege schuren

vanof de brink, dan gungen wij mekaor integen

over zaand en flintenpadties tussen meidoomhegen.

Wij keuzen volmacht, ette, schulte uut de buren.

Wat telde was mandieligheid en nao berplicht

en bijkaans niks bleef hier verborgen. Wij dreugen zwiegend
oonze zorgen, verleuren aandem nooit uut ’t zicht.

Zaand weur asfalt, ’t laand weur open legd,

wij riedt mekaor veurbij, heft nog opzied

de haand, te drok, te veul en te min tied.

Wij kiest een raod ienmaol in zoveul jaor.

In stee van plichten hebt we tegenwoordig recht

op inspraok, heur en wederheur, be zwaor.

Op dörpentoer wordt B en W wat zuni gies onthaold,

de Hekstee van de herindeling schraolt.

Picardtclub

De Picardtclub is vernoemd naar dominee Johan Picardt (1600
1670), de vader van de Drentse geschiedschrijving. Behalve zielenherder was
Picardt historicus, medicus en ontginner van land. Hij schreef het eerste
geschiedenisboek over Drenthe, dat bekend staat als de Antiquiteiten of de
Annales Drenthiae. De Picardtdub bekommert zich over de ‘heerlijkheid Coevorden
en de liefde voor de stad en de omgeving.’ Slotvoogd van de Picardtclub is de
Coevorder burgemeester B. Bouwmeester, terzijde gestaan door de assessoren
(bestuurders) L.A. Janssen Stuurman, B. van der Weide en drs. J. Bos.

De snelweg dommiet nog allent een kabel,

het huus zo klein, de wereld mum.

Wij kiest veur vier jaor digitaol de mooiste praoter van het
stel.

En daornao sluut we, bezorgd om eigen lief en goed, de
deuren engerdienen.

Het dorp niet groter as de achtertuun.

Ter verduidelijking:

lege=laag,

mandieligheid=gemeenschappelijkheid,

naoberplicht=burenplicht,

liekstee=litteken,

dommiet=straks.