De man met de hondekop Nieuw jeugdboek van Bart Veenstra

ASSEN — Bij de uitgeverij ,Westfriesland’ in Hoorn is een
nieuw jeugdboek verschenen van de Drentse schrijver Bart Veenstra, een met
kwajongensachtige bravour geschreven avonturenverhaal, waarin goed tegen kwaad
wordt uitgespeeld, maar het kwaad natuurlijk het onderspit moet delven.

Bart Veenstra is in ,De man met de hondekop’ in de huid
gekropen van twee stadsjongens, die, als ze naar een dorp verhuizen, menen dat
het daar maar een- dooie boel is. Plotse ling echter komen ze tot de ontdekking
dat het grote avontuur vlak naast hun deur ligt. In een groot herenhuis woont
een een zame freule, die haar huis ontvlucht, omdat ze spoken meent te hebben gezien en kort daarna op een
bijzonder geraffineerde manier van haar kostbare, antieke inboedel wordt
beroofd.

Eigenlijk helemaal niet naar hun zin worden de jongens,
die zich hebben voorbereid op een prettige kampeervakantie op Ameland, daar
betrokken bij het opsporen van de daders van de inbraak. De ene spannende
gebeurtenis stapelt zich op de andere tot de man met de hondekop door de mand
valt en als de grote aanstichter van de inbraak wordt ontmaskerd. We weten
allang, dat Bart Veenstra een vlotte pen ….schrijven heeft en over de…….. ge
fantasie beschikt o…… spannend verhaal in elk …….. zetten. Het is per slot van
rekening niet het eerste jeugdboek dat van hem in de boekhand ligt. In ,De man
met de hondekop’ is hij weer op zijn best. Hij weet zich geweldig goed in zijn
jeugd te verplaatsen, beleeft de avonturen als het ware zelf en kent de taal
die jongens van boven de tien, voor wie dit
boek geschreven is, aanspreekt.

Het boek ziet er typografisch erg goed verzorgd uit met
een kleurig omslag en zwart-wit tekeningen van Reint de Jonge, maar vooral in
de eerste hoofdstukken hebben wij nogal wat drukfouten aangestreept.

Bart Veenstra: ,De man met de hondekop’. Uitg.:
Westfriesland, Hoorn, 138 pag. prijs f 14,90.