De Nieuwe Volksalmanak Al 121 jaar succesvol na een herstart in 1883

Assen – De Nieuwe Drentse Volksalmanak (NDVA) is voor de
121e keer uitgekomen. Afgelopen week werd het boekwerk in het Drents museum
gepresenteerd. Eigenlijk • gaat de geschiedenis van de Drentse Volksalmanak
veel verder terug. Al in 1837 nam de uitgever Dubbeld Hemsing van der Scheer
uit Coevorden het initiatief voor een Drentse Volksalmanak. Deze uitgave kwam
jaarlijks op de markt, maar verdween in 1851. “We weten eigenlijk niet
waarom dat gebeurd is”, vertelt Henk Nijkeuter, een van de schrijvers van
de NDVA. “We kunnen het ook zien in de omliggende provincies. Daag
verdwenen op dezelfde tijd de Volksalmanakken. Waarschijnlijk was er gewoon
geen markt meer voor.” Blijkbaar was er in 1883 wel weer een markt.
“Ja, toen nam Hartogh Heijs van Zouteveen het voortouw. Via intekenlijsten
bleek dat er voldoende belangstelling voor de NDVA te zijn.” En de tweede
periode blijkt al 121 jaar succesvol. “Het is een goede formule gebleken.
De NDVA is een platform voor Archeologie en Historie in de meest brede zin.
Maar, dan wel met een wetenschappelijke ondergrond.”,• • aldus Nijkeuter.
Ook de nieuwste uitgave is weer bijzonder lezenswaardig. Een greep uit de
onderwerpen: 150 jaar Drents )v’luseum, Bijgeloof in Bunne en de relatie tussen
de Almanak en het Drents Museum.