De Pet 2 vervolg

De Pet 2 vervolg

Alinea hiervoor niet scherp, niet de lezen.

In de loop van de week kreeg grootmoeder ….. ‘m paar kleinkinderen op veziet, en die maggen dan speulen op d’opkamer. Daar ….. ze ’t nooit wat, want in de bedstee stunnen de wonderlikste dingen. Daor stond ’n old spinnewiel in en ’n haspel, …. Van die mooie deirerij. ’t Was daor veur kinner jao net ’n spokien. En die twie vunnen doar in de bedstee mon vergrommeld voddig ding, voor ze as een paa jonge honden met an ’t trekken en scheuren …. Met doe grootmoeder ien even om de deur keek. O…. nog toe, rup ze, “kinner, kinner…. Grootvao zien nije pet, …. Dat is jao verschrikkelk, no wee nij gien ….. hoe hij het noe smerig en voel kriegen?”
“Wij hebt hem vunnen, grootmoe.”
“Kinner, kinner toch, er is gien draod mèr an hiel, de klep er of en ’t binnenwark er glas uitscheurd.”
“Minao”, ruup ze tegen ’t wicht, dat op d’waakhoek an ’t wark was, kon hier ies even hen, kiek no ies wat die kinner oes doar bakt hebt, de nije pet van je vaoder, hoe moew daor no met an?”
“Ja moeder, er zit niks anners op an da’k daolijk hen Sanders loop un permies non pet weerum te kriegen.”
“Jao, gauw dan moar, wicht, veur dat jo vaoder in hoen komp. Nim dat kepotte ding met, en niet weer met in hoes brengen, heur.”
Met ’n goed half uur was Minao weerus. “’tis in udder”, nee ne.
“gelukkermer kind, “zee moeder, leg hum mor in de kamer op taofel.”
“Hèz min pet woer veur ’n dag haald, Jannao?”vruug Gerriet ’s avonds, “ik had’kun zo mooi opbargt in de kast, en no ligge doar jao op taofel”.
“Jao”, zoo ze, en begun ’n beetien te hakkeln, “jao….
Eh …. Ik hem hum wat ofstoft.”
“Hie stiet mij goed, hè?”
“Och ja, ’t mot mor, met hum nog ien op,…. Toe mor, ’n beetien dieper op ’t heufd.”
“ja, dieper, do kanz’ wal wat zeggen, hoe hèk ’t no? … hoe hoe is dat zo in de wereld meugelk? Hie paste mij eerst zo best.” Jannao kreeg er ’n kleur van.
“No hebt zo ’t wicht weer ’n te kleine meat net geven, “dacht ze. Norhuld zuk vanzuls wal koest.
“alweer mis”, zee ze “ziej no wal, daj niks doen kunt boeten mij? ’t Is wat moois.