De Profeten nu ook in het Drents

Lennie Lambers-Niers, emeritus-predikant uit Coevorden,
heeft de Twaalf Profeten ofwel de laatste twaalf bijbelboeken van het Oude
Testament, vertaald in het Drents. Vandaag wordt deze uitgave gepresenteerd in
de hervormde kerk aan de Kerkstraat in Coevorden.

Het Oude Testament wordt I afgesloten met de Twaalf
Profeten, ook wel de Kleine Profeten genoemd, vanwege de overwegend geringe
lengte van deze bijbeldelen. Zo heeft Zacharia nog 211 verzen, maar telt Obadja
slechts 21 verzen. “Ondanks de geringe lengte zijn deze twaalf boeken,
vooral Amos en Hosea, qua inhoud zeker zo belangwekkend als de zogenoemde grote
profeten. De boodschap die de profeten ons vertellen, is nog lang niet
achterhaald; sterker nog, hij is helemaal van deze tijd. Niet alleen
waarschuwen de profeten voor afgoderij, maar zeker ook voor schending van de
mensenrechten. Heel lang geleden kwam dat ook al voor net als het
armoedeprobleem. Er is sprake van een aanklacht tegen de graaicultuur en het
feit dat armen steeds armer worden en de rijken zichzelf belangrijker
vinden.”

Het was voor Jennie Lambers-Niers — ook betrokken bij de
opfrisbeurt van Max Douwes’ ‘hertaling’, niet makkelijk om het Hebreeuws van de
profeten te vertalen in goed Drents, onder andere doordat er nogal eens woorden
in deze boeken voorkomen die nergens anders in de Bijbel gebruikt worden.
Overigens: de profeet Hosea gebruikte een streektaalvariant van het Hebreeuws.

Het karakter van de profeten is in de Drentse vertaling
behouden gebleven. Typisch Drentse woorden als spieker en bo (resp. schuur en
stal) zijn in de Drentse versie terug te vinden. Jennie Lambers-Niers: “Ze
horen immers bij mijn zuidoostelijke variant van het Drents.”

Het boek is vanaf morgen te koop bij het Huus van de Taol
in Beilen en kost € 12,50 exclusief verzendkosten. Info: tel. 0593 – 371010.