De Scheper en De scheper fluit 15-01-1947

De Scheper en De scheper fluit 15-01-1947

De Scheper

Zie fluit niet mèr de grieze Drent,
Die aalmor hozen breide,
Zien daden sleet in ienzaamheid
Op Drentse stille heide

Mor hebt ze lang ok afgedoan
De scheper met zien hond
De olde beelden bindt nog stark
An de geboortegrond

De scheper fluit niet mèr in ’t dagen,
De tied hef hum versleten
Mor wat oes truk in bliede jeugd
Dat wordt niet gauw vergeten.

Hie was veur oes in vroeger tied
Een trouwe dorpsfiguur
Hie heurde bij het olde land
Bij d’olde schoapenschuur

Hie stevelde van hok tot hok
Met Sien zien beste moat
En azze ’n schurftig schoapien rund
Dan brecht de smèrduze road.

Wij zeggen hum joar in joar oet
Het wiede veld in goan.
Met ’t doezendtallig wollig volk
Dat steunde ’t Drents bestaan.

De scheper fluit! Ruup wij as kind
Bij ’t scheermren van de dag
Dan kwam oez ‘leste dorpsvertier
Vol schik en gulle lach

Dan keerde oeze scheper weer
Met aal zien metgezellen
Dan daansten wij een rondedans
Bij klingelende bellen

Mor wazzen schaop en sik in ’t hok,
Dan mus wij ’t stoeien staken,
Want dan ruup moeder: kom no jongs
Ij moet ’t niet gekker maken

Nee, ‘k hemel ’t olde land niet op
Oet lang vervleugen joaren
Van scheper schaop en spinnewiel
En ’t zulf gespunnen goaren.

Mor da’k er oet mien jeugd veul mis
Dat dut mij on…. Wat zèr
En daorum speulde mij deur ’t heufd”
De Scheper fluit niet mèr

15-1-1947
A.D.